Curs catala nivell c

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 376 (93756 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs de llengua

nivell c

Catalana

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP

Curs de llengua catalana. Nivell C Bibliografia I. Catalunya. Departament de Justícia 1. Català – Gramàtica – Ensenyament 804.99-5

Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i latransformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se’n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca.

© Generalitat de Catalunya Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia Primera edició: novembre de 2008 Dipòsit legal:B-53.838-2008 Creació gràfica i impressió: Novatesa Gràfiques, SL

La versió electrònica d’aquest document és accessible a www.gencat.cat/justicia/departament/publicacions

ÍNDEX

ORTOGRAFIA ............................................................................................................. La síl·laba...................................................................................................................... A/E àtones ................................................................................................................... O/U àtones ................................................................................................................... L’accentuació............................................................................................................. La dièresi ....................................................................................................................... B/V ................................................................................................................................... Les oclusives................................................................................................................ S sorda i S sonora ....................................................................................................... G/J (TG/TJ), IG/TX, X/IX ........................................................................................... M (MPC, MPT), N......................................................................................................... R/RR ................................................................................................................................ L/L·L/LL .......................................................................................................................... H...................................................................................................................................... MORFOSINTAXI ........................................................................................................ L’oració .......................................................................................................................... Els determinants i els quantificadors ................................................................ El substantiu il’adjectiu. Gènere i nombre ...................................................... El verb ............................................................................................................................

7 8 11 15 19 24 28 31 35 39 42 44 47 50 53 54 59 71 82

Les funcions sintàctiques ...................................................................................... 102 Elspronoms febles ................................................................................................... 110 Els pronoms relatius ................................................................................................ 123 Les preposicions ....................................................................................................... 133 Les conjuncions...
tracking img