Curs de museus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6136 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EDUCACIÓ EN MUSEUS I PROMOCIÓ CULTURAL, UNIVERSITAT DE BARCELONA. TREBALL FINAL: TRAJECTÒRIA DEL CURS...... Montse Grau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________INDEX_____________________________________

___INTRODUCCIÓ............................................................................................1

VISITA COSMOCAIXA 9 NOVEMBRE.........................................................2

VISITA MACBA 16 NOVEMBRE...................................................................8

PRESENTACIÓ A CLASE 14 NOVEMBRE....................................................9

BIBLIOGRAFIA..........................................................................................14----------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________

___

INTRODUCCIÓ:

En aquest treball relaciono la trajectòria del curs per fer un seguiment de com hem anat desenvolupant els conceptes del tema.

Poso èmfasi a l’apartat del curs en que es van dur a terme les visites.perquè es el moment més intens en relació a l’aprenentatge, degut a la metodologia, que té en compte l’experiència de fer una visita analítica al museu per poder observar els punts dèbils del fer institucional.

Al final faig una relació del contingut de l’assignatura per presentar el projecte personal que realitzem. L’espai_manta que d’alguna manera va sorgir de la percepció intuïtiva de larepresentació institucionals de la cultura.

Al llarg de l’assignatura tractem de mirar quin tipus de coneixement aporten els museus com treballen i construeixen el discurs al voltant de la temàtica o de l’obra. La xarxa dels museus es complexa perquè la cultura s’interessa i engloba els diferents matisos del fer humà, intentant comprendre el motiu d’aquest.

Per tant podríem arribar a parlar delsmuseus des de moltes perspectives diferents com serien, l’educació, la critica institucional, la historia de l’art, el mercat, i diferents postures internes de la disciplina que tenen a veure amb la manera de fer, entre altres.

En l’assignatura hem intentat veure quin es el funcionament institucional de la cultura i quins paràmetres metodològics utilitzen i també a partir dels resultats quinesmesures apliquen, es a dir, quina es l’avaluació que fan i com solucionen les problemàtiques. Fent una mirada critica dels tipus de museus diferenciats pels paràmetres de funcionament que per la disciplina que exposen, a més a més, observar el posicionament de diferents persones.

Hem estudiat la temàtica museística a partir de l’experiència de visitar 3 museus, que ha servit per detectar la teoriadels textos en la practica i generar un coneixement mes pròxim, ja que en les 3 visites hem tingut en compte el discurs institucional i dels professionals, la pròpia mirada i la de les companyes i el discurs crític professional de la professora que donava pistes critiques per comprendre el funcionament remarcant les contradiccions, els errors o descuits intencionats.____________________________________________________________

___

VISITA AL COSMOCAIXA 9 DE NOVEMBRE:

A continuació, desenvoluparé les idees principals que vaig extreure al llarg de la visita, per poder formular el posicionament en relació amb la pròpia experiència. M’agrada fer una mirada horitzontal, contrastar i establir relacions.

Em centraré en les idees que mes m’interessen sobre el funcionamentinstitucional contradictòries amb el discurs. Com la idea de privatització, control sobre el discurs, en relació al benefici social que aporten. Formulades a partir de la critica sorgida de les activitats que es van plantejar al inici de la visita, per tal d’aprofundir la temàtica de l’assignatura.

Activitat plantejada 1:

Detectar les diferents Concepcions de ciència que apareixen en el discurs...
tracking img