Curs escalada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2371 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROGRAMACIÓ D’UN CURS D’ESCALADA DE SIS DIES


CONTEXTUALITZACIÓ DEL CURS D’ESCALADA
A continuació presento la programació d’un curs d’iniciació a l’escaladaimpartit per dos tècnics d’escalada i dirigit a un grup de 10 persones entre 16 i 20 anys que volen practicar l’escalada lliurament, aquest curs tindrà una durada de 6 sessions de 3 hores cadascuna, que s’impartiran en tres caps de setmana seguits en el mes.
L’objectiu d’aquest curs és que aquests deu clients puguin assolir els coneixements necessaris per anar a escalar sols ambautonomia i seguretat.
Aquest curs es dividirà en dues parts: una es farà Can Carelleu, on hi ha un rocòdrom amb boulder, on s’ensenyaran els coneixements bàsics de la tècnica d’escalada i també aprendran a assegurar una reunió. La segona part del curs s’impartirà a Gelida on s’experimentarà tot el que s’ha après en una zona d’escalada en roca.
Tot seguit, la programació decada sessió que s’impartirà en aquest curs d’iniciació.
Sessió 1 Durada: 3 hores |
Objectius: * Objectiu General: Presentació del curs i introducció a les tècniques bàsiques d’escalada.* Objectius específics:Presentar del rocòdrom on aprendran a moure’s per la paret.Ensenyar els tipus de preses i com recolzar-s’hi.Anomenar i explicar els tipus d’equilibris que s’utilitzen en l’escalada.Mostrar com moure’s per la roca començant el moviment des dels peus.Continguts: * Tipus de preses: presses de mans i recolzament dels peus. * Tècnica gestual bàsica d’escalada en roca:Centresde gravetat i tipus d'equilibris: equilibri estable, inestable i dinàmic.Relació entre el centre de gravetat i els diferents tipus d'equilibris. * Inici del moviment: inici del moviment des de les cames, gir de genoll i gir de cintura.Programació: 1. 30 minuts. Presentació del curs d’escalada, explicació del desenvolupament d’aquest, i presentació del boulder i rocòdrom de Can Carelleu. 2.30 minuts. Explicació de la tècnica gestual bàsica en escalada: El moviment comença des dels peus i són aquests els que suporten tot el pes a la paret, els braços exerceixen molt poca força per fer els moviments, s’utilitzen només per mantenir-se enganxat a la paret. 3. 10 minuts. Experimentació: agafar-se a les presses amb les mans només per no caure endarrere, utilitzar la força mínima inecessària, agafar-se a les presses amb un sol dit a cada mà i anar provant. 4. 20 minuts. Aplicar moviment horitzontal i vertical a l’exercici anterior Descans per esmorzar 30 minuts. 5. 20 minuts. Explicació dels tipus d’equilibri a la roca.Equilibri estable: la repartició del pes és igual a les dues bandes del centre de gravetat.Equilibri inestable: Repartició del pes desigual respecte elcentre de gravetat.Equilibri dinàmic: Desenganxar-se de la paret per agafar-se a una pressa llunyana. 6. 7. Equilibri estable Equilibri inestable Equilibri dinàmic 8. 20 minuts. Posada en pràctica de l’equilibri estable i inestable. 9. Experimentació de passar de tenir un equilibri estable a un inestable. Aplicar moviments a la parettenint en compte els dos tipus d’equilibris. 10. 5 minuts. Explicació dels errors més freqüents a l’hora de repartir l’equilibri:Efecte de la porta: recolzar-se amb una mà més enllà d’on hem col·locat el peu de la mateixa banda, el cos s’obrirà cap enfora i correm perill de caure o de cansar-nos massa. 11. 15 minuts. Explicació de la col·locació de peus i mans.Peu silenciós: recolzament del...
tracking img