Dafo panda

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1149 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Panda Security S.A.

OBJECTIU

Arribar a un resultat de l’exercici de 10 millons d’euros per al exercici de l’any 2012.

DAFO

Fortaleses

• Marca potent: Security Panda és el 4 venedor d’antivirus mundial i això li ha permès que sigui coneguda arreu inclús per gent no entesa en informàtica.
• Productes fàcils de comprar per Internet: Aquest productes normalment es compren perInternet directament el que facilita molt la seva compra i el preu es redueix, doncs comprar un producte "in situ" significa també pagar el servei del personal que t’ho compra i els marges que els diferents intermediaris volen aconseguir.
• Bona imatge social: Security Panda fa trimestralment informes analitzant la situació de la xarxa en quant a amenaces ja existents i de noves (gusanos, troyanos,hackers,...). Aquest informes molt comentats en els diaris també els permeten ser coneguts per nous potencials consumidors.
• Productes amb actualitzacions constants: actualitzar aquests productes no suposa uns grans costos un cop ja s’ha creat el producte base però en canvi els consumidors han de comprar constantment les actualitzacions si volen estar protegits de les noves amenaces que vanapareixent a la xarxa.

Debilitats

• La popularitat dels seus anitvirus eclipsa la resta de productes que produeix: Tot i que Panda Security produeix molts altres productes informàtics la percepció és que només produeixi antivirus quan en realitat fins i tot ofereix serveis informàtics.
• Productes fàcils de incorporar il·legalment: els productes com els antivirus són productes que és moltfàcil aconseguir sense la necessitat de comprar-los. Moltes empreses informàtiques te’ls instal·len de forma gratuïta.
• Productes amb característiques molt complexes: Els productes informàtics acostumen a ser productes molt tècnics i especialitzats, i en el cas de Panda Security també. Això fa que molta gent es faci enrere a comprar aquests productes perquè al veure les característiques delsproductes i què t’ofereix, el consumidor no entén ben bé què està comprant.
• Mal servei postvenda: Panda Security ha rebut fortes crítiques pels seus consumidors per la dificultat de donar-se de baixa dels seus serveis i actualitzacions i per no rebre més informació en el correu electrònic. A més a més, els usuaris coincideixen en que posar-se en contacte amb l’empresa sovint no té èxit, i com sabemavui en dia el servei postvenda és sovint el que marca la diferència i que dóna un gran valor afegit al producte o servei final.


Oportunitats:

• Increment de la demanda d’antivirus pels serveis “in the cloud”: L’increment d’activitats d’aquest estil i de l’augment dels serveis ofertats en aquestes condicions fan que per les empreses de software contra virus se’ls obri un nou nínxol demercat.
• Increment d’usuaris de smartphones i tablets: Aquests dispositius cada vegada estan més extensos i cada vegada s’assemblen més als ordinadors. A més, a tots aquests dispositius a la llarga necessitaran el seu propi antivirus per protegir-se dels virus d’internet i d’aplicacions malicioses.
• Increment d’ordinadors a països en vies de desenvolupament: Països com Xina o Brasil estanevolucionant molt ràpidament, i cada cop més hi ha una classe “benestant” que té o tindrà ordinadors, i tota aquesta gent s’acabarà per posar un antivirus al seu ordinador.
• Aparició de virus per Mac: Fins fa poc menys d’un any, quasi cap usuari d’aquest sistema operatiu feia servir antivirus. Avui en dia, amb l’aparició de virus destinats a aquests ordinadors fa que els usuaris d’Apple esreplantegin si instal·lar-se un antivirus.

Amenaces

• L’èxit del sistema operatiu Linux. Aquest sistema destaca per ser molt poc vulnerable davant de virus, de fet, casi no n’existeixen o són molt poc comuns. Això fa que la pràcticament la totalitat de usuaris seus no utilitzin cap tipus d’anti-virus. Si tal com indiquen les xifres de venda, cada cop el percentatge de usuaris de Mac s’incrementa,...
tracking img