Dafo i matrius special k

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2710 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 6 DAFO i matrius
Special K

DAFO Special K
ANÀLISI EXTERN:

a) OPORTUNITATS:
Les Oportunitats són aquelles situacions externes, positives, que es generen a l’entorn i que, una vegada identificades, poden ser aprofitades. Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen al seu anàlisi són: A quines bones oportunitats s’enfronta l’empresa? De quines tendènciesdel mercat es té informació? Existeix una conjuntura en l’economia del país? Quins canvis de la tecnologia s’estan presenten al mercat? Quins canvis en la normativitat legal i/o política s’estan presentant? Quins canvis als patrons socials i d’estils de vida s’estan presentant?

INTERNET Internet es desenvolupa com un món virtual paral·lel. És necessari que Special K, de la mateixa manera quecreix en el món real, també sàpiga expandir-se al món virtual i aconsegueixi augmentar la seva quota. Les possibilitats en aquest cas són infinites. FIDELIZACIÓ Special K té la possibilitat d’aconseguir que aquells que ja són els seus clients, quedin definitivament fidelitzats a la marca. Això s’aconsegueix, entre altres, amb un tracte personalitzat, preferent, etc.

1

ALIMENTACIÓ IPREOCUPACIÓ PER LA SALUT La manera d’alimentar-se també ha estat un dels canvis més destacats dels últims temps (a causa de tota la publicitat que es fa de portar una bona alimentació), això ens aporta una gran oportunitat de seguir creant aliments Special K per aconseguir un cos “K”, perfecte.

b) AMENACES:
Les amenaces són situacions negatives, externes al programa o projecte, que poden atemptarcontra aquest. Per tant, arribat el cas, pot ser necessari dissenyar una estratègia adequada per poder resoldre aquest conflicte. Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen al seu anàlisi són: A quins obstacles s’enfronta l’empresa? Què estan fent els competidors? Es tenen problemes de recursos de capital? Pot alguna de les amenaces impedir totalment l’activitat de l’empresa?COMPETÈNCIA D’ALTRES MARQUES També existeixen altres marques al mercat, la més directa actualment podríem dir que és Bicentury. Aquesta marca és la que més pèrdua de clients ens pot comportar al llarg del temps i per tant, vendes i quota de mercat. També, però, l’amenaça és la incorporació de nous competidors com per exemple Hero Muesly Línea.

BAIXADA DEL PODER ADQUISITIU Una eventualcrisis econòmica pot afectar els consumidors i, per tant, al producte, per una baixada de la demanda.

2

ANÀLISI INTERN: Els elements interns que s'han d'analitzar durant l'anàlisi DAFO corresponen a les fortaleses i debilitats que es tenen respecte a la disponibilitat de recursos de capital, personal, actius, qualitat de producte, estructura interna i de mercat, percepció dels consumidors,entre altres. L'anàlisi intern permet fixar les fortaleses i debilitats de l'organització, realitzant un estudi que permet conèixer la quantitat i qualitat de recursos i processos. Per realitzar l'anàlisi intern d'una corporació han d'aplicar-se diferents tècniques que permetin identificar dins de l'organització quins atributs li permeten generar un avantatge competitiu sobre la resta dels seuscompetidors.

a) FORTALESES:
Les fortaleses són tots aquells elements interns i positius que diferencien al programa o projecte d'uns altres d'igual classe. Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen al seu desenvolupament són: Quins avantatges té l'empresa? Què fa l'empresa millor que qualsevol altra? A quins recursos de baix cost o de manera única es té accés? Què percepla gent del mercat com una fortalesa? Quins elements faciliten obtenir una venda?

MILLOR SABOR QUE LA COMPETÈNCIA En aquest apartat trobem que si comparem la marca Special K amb altres marques, Special K aconsegueix un millor sabor tot i ser un aliment de “dieta”. La clau està en fer un aliment que agradi, i que a més a més, sigui saludable; i això Special K ho aconsegueix.

3

TARGET...
tracking img