David held, la democracia en el ámbito político

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1397 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DAVID HELD, LA DEMOCRACIA EN EL ÁMBITO POLÍTICO

David Held, un important sociòleg britànic, a partir del seu text , La democracia en el ámbito internacional, ens ha volgut plantejar una sèrie de qüestions sobre la democràcia actual i si tot allò que l’engloba és certament el que esperem d’ella. En altres paraules, si la teoria va literalment lligada a la pràctica, perquè moltes vegades nos’aplica?. A partir d’aquest punt ens presenta la democràcia liberal representativa, és a dir, la democràcia que hi ha actualment, en la qual els ciutadans tenen el dret d’elegir als seus representants, aquells que realment prendran les decisions.
Held ens apropa ha un factor que limita la democràcia a l’hora d’intervenir en l’àmbit polític, econòmic i social: la globalització. Aquesta, és un procésvigent, el qual consisteix en la transformació del món en un espai únic, és a dir, on tot està intercomunicat. A conseqüència, hi ha més desigualtats al món, cada vegada més diferenciades. Malgrat aquest context global, les comunitats nacionals prenen decisions o adopten polítiques només pensant en el seu propi benefici, fent així, que afectin globalment.
D’altra banda, ens parla d’una possiblecrisis de legitimitat. La idea primordial dels liberals - demòcrates, és que a través del consentiment s’arriba a la legitimitat d’un govern, i això els duu a utilitzar les eleccions com a mètode mitjançant el qual els ciutadans adjudiquin l’autoritat a un govern, l’anomena’t govern de la majoria. Així Held ens fa reflexionar i dubtar sobre aquesta legitimitat, ja que sorgeixen dilemes sobre lanaturalesa de les circumscripcions electorals, sobre el significat de representació, sobre l’abast i les formes de participació política, etc.
Acte seguit, ens parla sobre el model de Westfalia, l’ordre internacional a partir del qual es va explicar i configurar el sistema basat en el poder sobirà, on els estats solucionaven els seus conflictes de forma individual, situant els seus interessos persobre dels altres. Conseqüentment es generava una tendència d’utilitzar la violència com a recurs fàcil, per part d’aquells grups no estatals que es mostraven en desacord amb les fronteres territorials. Per aquesta raó, es va crear el model de la Carta de Nacions Unides, amb l’objectiu de cobrir els punts dèbils que s’havien detectat en el model de Westfalia, tot i així, segons Held el model no vaaconseguir imposar els nous principis plantejats.
Finalment, Held ens exposa el model Cosmopolita. Aquest sistema sorgeix i s’adapta a les circumstàncies variables i a la xarxa d’interconnexions que figura entre els diferents pobles i les nacions, amb l’objectiu bàsic de crear una Assemblea en la que participin tots els països i agencies democràtiques amb autoritat real. Aquest programa esconstituiria de possibles transformacions que tindrien implicacions polítiques a curt i llarg termini.

L’autor fa referència durant tot el text, al sistema polític de la democràcia, el qual s’encarrega d’actuar com a mecanisme de regulació davant els conflictes. Tot sistema polític intervé a un entorn local i a un entorn mundial, l’entorn local en l’àmbit econòmic, social i cultural dóna lloc al’input, a la recepció de demandes i suports, les quals són processades en l’entorn mundial per institucions i normes, i originen així l’output, la producció de decisions i polítiques públiques; tot això repercuteix altre cop a l’entorn local mitjançant un procés de retroalimentació, anomenat feed-back.
La política es dedica a trobar sortides, però mai hi ha una solució definitiva, ja que malauradament,una nova sortida pot generar altres nous problemes i així repetidament, Held en el text cita exemples com ara l’elevació del tipus d’interès, els quals s’han intentat solucionar internament però alhora han afectat als altres països veïns, és a dir han tingut repercussions i s’han originat nous problemes.
Per altra banda, Held ens parla de l’Estat sobirà. Un dels elements constitutius de...
tracking img