Ddl2

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1167 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dilluns 14 / 2 / 2011

- Escriptura ( xinesos o japonesos NO sintetitzen el significat i no oralitzen el que està escrit.
- 2 ( No hi ha oralització / alfabetització
- Dos ( si hi ha oralització

• Dilluns 21 / 2 / 2011-03-09

- TEMA 2: de l’oralitat a l’escriptura

“Curs de lingüística general”( Ferdinand Saussure
Va fer veure que l’important per la llengua no era l’escripturasinó l’oralitat.

( significat lingüístic: és la suma del que són les coses i de com són representades.
( significa/ noema: concepte
( significan/ noesi: com són representat ) sempre és diferent: pot ser idiomàtic per exemple)

- Exemples: (finestra)
· significat: Obertura feta en una paret per donar pas a la llum i a l'aire (definició, concepte de finestra)
· significant: finestra,ventana, window,

· significant: dos, dues, two… / II, 2, =

VERBAL VISUAL

Primer va el concepte, la idea, el significat. Més endavant l’anomenenm i li donem un significat.

Vigotsky: El primer que tenen els nens és el pensament, més tard aquest es verbalitza (es fa sgnt) i després el llenguatge s’intel·lectualitza.
---- Pensament i llenguatge ----També hi ha llenguatge tàctil : Braile Parteixen de l’alfabet
Llenguatge d’oïda: codi morse

En l’escriptura no només intervé la vista, també altres sentits com el tacte, l’oïda, el gust ( quan provem algun aliment per exemple). Del que sent del sabor es llegeix que allò és dolç o salat i s’identifica.
Si un nen petit mira el temps i posa un sol en elcalendari, fa una lectura de l’experiència, de la vida... I l’escriu posant l’imatge del sol al calendari. Així doncs també es pot parlar del pensament a l’escriptura.
Es pot llegir amb els cinc sentits.
( escriptura cuneïforme: és el primer sistema d’escriptura conegut. Originalment era un sistema pictòric.

• Dimecres 23 / 3 / 2011

( Pictograma: simplificació del dibuix
( Ideograma:simplificació del concepte

L’Ideograma pren com a punt de referència el pictograma.

- Exemples:
· Pictograma: idea de nen
· Ideograma: simplificació del pictograma (En jap.)

A l’hora d’aprendre a llegir i a escriure s’hauria d’anar del pensament a l’escriptura. En l’escriptura és important que els altres la coneguin.
( Marques d’identitat: identifiquen un objecte amb lapersona que els posseeix o amb la seva autoria.
Marcar amb les mans o peus : fer escriure als nens marcant l’identitat. Essència del jo. (mans negatives/mans positives)
( Escriptura críptica: tancada, la reconeix poca gent.

Ignace Gelb: “L’escriptura és escriptura si hi ha voluntat comunicativa”
No és cert, ja que per exemple els animals i els lladres no volen deixar rastre, però escriuenpistes que després es poden llegir.

PICTOGRAMES

+ ER( Soler ( No serveix perquè ja conté escriptura i és com més avançat.

(-a) + 0 (-c) ( Pinyero (No serveix perquè conté síl·labes i és més avançat

( Diaz ( imitació

( Pantoja ( serveix perquè només hi ha dos
+ dibuixos. Jeroglífic

IDIOGRAMA( Pantoja : simplificació del dibuix

( el quadrat equival a la “z”. Pas que porta a la lletra.

• Dilluns 28 / 2 /2011

-Exemples d’escriptura sense lletra

- semàfors: el vermell com a senyal de perill ( igual que el negre i el blanc)
Sang, dimoni…
- metro “x” vermella ( no pots passar) “(” verda (pots passar)
- senyals de trànsit (formes i colors):(perill, obligatori, recomanació)
- logos: wc home/dona, “no fumar”, etiquetes de roba... ( semblen més ideogrames)
- signes matemàtics / comandament play station: no són ideogrames, són símbols
- un crit / clàxon del cotxe: audiograma ( comunicació oral no verbal)
- llums o d’un cotxe: visiograma (amb voluntat d’avisar) comunicació oran no verbal.
- Llenguatge de signes:
·...
tracking img