Deafrs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1721 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 Context històric i social
a) Quins elements de l’obra contribueixen a emmarcar-la en el context històric, geogràfic i social?

b) Comenta la influencia sobre aquesta obra de la doctrina de l’agrarisme, que tens explicada al text auxiliar 1.4

2 Uns personatges elementals
2.1
a) Creus que el principal objectiu de l’autor era aquest, o més aviat pretenia reflectir unacol·lectivitat o un grup social?
b) Quin aspecte d’aquesta novel·la deixa una empremta més profunda en el lector?
c) Fins a quin punt la tècnica narrativa que utilitza l’autor afecta a la caracterització dels personatges?
2.2
a) Comenta el sentit d’aquest text auxiliar, tenint en compte que la novel·la sembla relatar la història de dos individus, com s’explica el plural i la imprecisió del títol?2.3
a) Quins aspectes físics té? Amb quins animals se’l comparen i per què?. Quins trets defineixen la seva personalitat?
b) Quina funció té el somni ran reiterat en el qual George i Lennie s’imaginen vivint en una parcel·la de terra pròpia?
c) En quins casos passa això? Podríem establir alguna relació entre conseqüències d’aquest inconformable impuls i la consecució delsseus somnis? I en aquest sentit, com interpretes la sort final de Lennie?
2.4
a) Quin aspecte físic té?
b) Quins trets de la seva personalitat destacaries? Què ens indica del personatge la seva afició als solitaris?
c) Quins desigs expressa en aquestes ocasions? Així doncs, perquè té cura de Lennie? Com s’explica la contradicció entre aquests desigs frustrats i el somni que comparteixLennie?
d) Com es diverteix George amb Lennie en un primer moment? Quin fet el fa canviar radicalment? Què és, en definitiva, allò que sembla unir-lo a Lennie?
e) S
3 Nivells temàtics
3.1

3.2
a) A
b) De quina manera s’enfronta Candy a la solitud? Quines de les seves actituds posen de manifest la por que té a quedar-se sol?
Candy intenta ser amic de tothom i també el gosl’alluda. Quan Candy diu d’anar sen a la granja amb el Lennie i en George.
c) Comenta les paraula de Crooks en relació amb aquest tema, i de quina manera se sent afectat per la solitud.
Crooks diu que un home necessita a algú, algú a prop seu. Si no tens ningú que t’acompanyi et tornes boig.
Crooks esta molt afectat per la solitud, el marginen per el color de la seva pell i no té amics.
d) Aqui ens referim? Comenta les seves paraules i la seva actitud en funció d’aquest tema.
Parla de la dona den Curley.
Ella diu que esta cansada de estar tancada en la seva casa, que també li agrada comunicarse amb la gent. Es una mica xula i té aires de superioritat, té aquesta forma de ser perquè es la dona del fill del cap.
3.3
a) En quin sentit podem dir que aquesta és una novel·ladeterminista?
Si es una novel·la determinista, perquè els projectes dels personatges no depenen d’ells, depenen del destí.
b) Quin marge de llibertat es deixa a uns marginats com George i, sobretot, Lennie? Quin valor simbòlic podem atribuir al fet que Lennie sigui un deficient mental?
No tenen ningun tipus de llibertat, Lennie a causa de la seva deficiència, ja que depèn de George, i George acausa del seu temperament derrotista.
Que George tingui una nova importància, perquè ell a de cuidar a Lennie.
c) Comenta quins personatges de l’obra s’endevinen funestos, i quines pistes se li ofereixen al lector al llarg de l’obra perquè s’adoni que una determinada acció pot reproduir-se d’una altra manera.
En Lennie i la dona d’en Curley.
En el cas d’en Lennie, quan està acariciant alsratolins i cada cop està acariciant-los més fort, no es molt difícil imaginar que a aquests ratolins els matarà sense volgué .

d) Per què creus que Steinbeck rebutjà contundentment aquesta proposta?
Perquè clarament canvia la essència de la historia, i a ell no li agradaria que la canviessin d’aquesta manera.
3.4
a) En aquest moment de la historia dels Estats units, penses que...
tracking img