En el decret 111/2007, del Consell pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana hi ha certs aspectes que són discutibles en aquesta societat. El que preten aquest decret és formar persones plurilingues perquè puguen desenvolupar-se en diferents contextos; que el xiquets sàpiguen dominar l’anglés amb la mateixa fluidessa que el Castellà i el Català, i que a més, els xiquets sàpiguen utilitzar les noves tecnologies; però més endavant ens adonarem de que el què preten aquest decret no es duu a terme. A continuació es realitzarà un anàlisi crític per tal de marcar aquelles coses que es deurien canviar per tal de millorarl’eduació actual amb unes estratègies d’ensenyança adequedes.
Primerament anem a parlar sobre la definició de lectura i escriptura que dona el decret, sobre la metodologia que es dòna a l’hora d’ensenyar als xiquets, i tot això ho anem a comparar amb l’actualitat, donant unes estratègies de millora per tal de donar lloc a una millor educació. DEFINICIO DE LECTURA I ESCRIPTURA. Però tal com diu Fons, Montserrat (1999), “Llegir i escriure estan interrelacionats fonamentalment perquè fan referència a un mateix fet que és objecte de coneixement: el text escrit”. Per tant, “llegir és el procés mitjançant el qual es comprèn el text escrit, i escriure és elprocés mitjançant el qual es produeix el text escrit”. No obstant això, l’alfabetitizació apareix en la nostra societat com una necessitat per tal de coneixer tot allò que ens volta i al mateix temps per a relacionar-nos amb els altres, per tant es deuria educar en base d’un enfocament funcional perquè els xiquets puguen utilitzar la llengua de manera suficient per a desenvolupar-se en la vida quotidiana, per això deurien deixar a una banda l’enfocament tradicional basat en una bona caligrafia, una bona velocitat lectora, sense cap falta d’ortografia i basat en textos acadèmics. A més a més, el que aquest decret pretèn és educar en la vida quotidiana i [continua]

Leer Ensayo Completo

Cite este ensayo

APA

(2012, 11). Decret 111/2007. BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Decret-111-2007/6460524.html

MLA

"Decret 111/2007" BuenasTareas.com. 11 2012. 2012. 11 2012 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Decret-111-2007/6460524.html>.

MLA 7

"Decret 111/2007." BuenasTareas.com. BuenasTareas.com, 11 2012. Web. 11 2012. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Decret-111-2007/6460524.html>.

CHICAGO

"Decret 111/2007." BuenasTareas.com. 11, 2012. consultado el 11, 2012. http://www.buenastareas.com/ensayos/Decret-111-2007/6460524.html.