Decret 111/2007

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (589 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
En el decret 111/2007, del Consell pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana hi ha certs aspectes que són discutibles en aquesta societat. El que pretenaquest decret és formar persones plurilingues perquè puguen desenvolupar-se en diferents contextos; que el xiquets sàpiguen dominar l’anglés amb la mateixa fluidessa que el Castellà i el Català, i que amés, els xiquets sàpiguen utilitzar les noves tecnologies; però més endavant ens adonarem de que el què preten aquest decret no es duu a terme. A continuació es realitzarà un anàlisi crític per tal demarcar aquelles coses que es deurien canviar per tal de millorar l’eduació actual amb unes estratègies d’ensenyança adequedes.
Primerament anem a parlar sobre la definició de lectura i escripturaque dona el decret, sobre la metodologia que es dòna a l’hora d’ensenyar als xiquets, i tot això ho anem a comparar amb l’actualitat, donant unes estratègies de millora per tal de donar lloc a unamillor educació. DEFINICIO DE LECTURA I ESCRIPTURA. Però tal com diu Fons, Montserrat (1999), “Llegir i escriure estan interrelacionats fonamentalment perquè fan referència a un mateix fet que és objectede coneixement: el text escrit”. Per tant, “llegir és el procés mitjançant el qual es comprèn el text escrit, i escriure és el procés mitjançant el qual es produeix el text escrit”. No obstant això,l’alfabetitizació apareix en la nostra societat com una necessitat per tal de coneixer tot allò que ens volta i al mateix temps per a relacionar-nos amb els altres, per tant es deuria educar en base d’unenfocament funcional perquè els xiquets puguen utilitzar la llengua de manera suficient per a desenvolupar-se en la vida quotidiana, per això deurien deixar a una banda l’enfocament tradicional basaten una bona caligrafia, una bona velocitat lectora, sense cap falta d’ortografia i basat en textos acadèmics. A més a més, el que aquest decret pretèn és educar en la vida quotidiana i formar...
tracking img