Decroly

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1007 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Decroly

Metodologia de treball que utilitza

La metodologia de Decroly està basada en els centres d’interès com un mètode d’ensenyament individualitzat de cara als nens.
En els centres d’interès es treballen i es desenvolupen les necessitats dels infants, tant físiques com psíquiques a través del joc i el contacte amb la naturalesa.

Les necessitats dels infants:
* Necessitatd’alimentar-se
* Necessitat de lluitar contra la intempèrie
* Necessitat de protegir-se dels perills i enemics
* Necessitat d’actuar
* Necessitat de treballar
* Necessitat de descansar
* Necessitat de recrear-se

Totes aquestes necessitats les podem agrupar en 4 grans blocs:

1. Alimentar-se
2. Protegir-se
3. Defensar-se contra el perill
4. Actuar itreballar

Contacte amb la naturalesa:

* Permet concentrar tot el treball escolar en torn a un tema interesant
* Permet desenvolupar :
* Nocions del medi natural i social
* Exercicis de llenguatge
* Exercicis d’escriptura
* Exercicis de càlcul
* Treballs manuals
* Dibuix i pintura
* Expressió corporal i musical
* Normes de salut e higiene, etc

És a dir,l’ambient a d’afavorir... :

* El joc
* El moviment
* El contacte amb la naturalesa
* Les activitats
* Les relacions, etc

El Joc:

* Els infants desenvolupen i expressen les seves necessitats, tan físiques com psíquiques a través del joc, per tant... :
* El joc ha de despertar l’interès dels infants
* Ha de representar escenes familiars i objectes coneguts
*S’ha d’executar a la naturalesa per a que observin, explorin i experimentin el medi en el que viuen.

Els coneixements dels nens deuen partir de les seves necessitats i del medi ambient que els envolta. Per aquest motiu cal motivar als nens per observar i experimentar el medi en el que viuen partint sempre de les seves necessitats i del que els hi agrada.
D’aquesta manera aconseguim uncorrecte desenvolupament biològic individual dels infants.
És a dir, es necessari partir de les necessitats dels nens perquè els interessos mes profunds sorgeixen de les seves necessitats. L’interès neix de la necessitat que és el que mou l’infant a aprendre.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN UN CENTRE D’INTERÈS
1. Exercicis d’observació: Basats en el contacte directe del nen amb els objectes,fets i esdeveniments de manera que puguin explorar i exercitar procediments com comparar, mesurar, pesar, contar, etc a través dels quals podrà obtenir tot tipus d’informació
2. Exercicis d’associació: Establiment de relacions entre el que ha observat i els coneixements que té. És a dir, permet la relació d’experiències entre el que ja sabia i el que sap ara mitjançant els records i vivènciesanteriors.
3. Exercicis d’expressió: Consisteix en comunicar els coneixements que ha adquirit mitjançant l’expressió oral, l’escriptura, el dibuix, el teatre, la música, la pintura, els treballs manuals, etc...

Exemple de mètode de globalització de la lecto-escriptura.
-Situació col·lectiva . De forma col·lectiva es tria una frase. Per exemple: “Fa molt fred”. El professor copia lafrase en gran en l'encerat i després en el cartró i els nens comencen a imitar-la.
-La frase és il·lustrada. Amb un dibuix, els nens ho fan en cartolines.
-Imiten i copien la frase fins que la memoritzen i a continuació la tallen en paraules: Fa molt fred.
-Separació de les paraules en síl·labes. Fa molt fred
-Separació en lletres en lletres. F a m o l t f r e d
-Distinció de vocals iconsonants.
-Desordre de les lletres per intentar formar paraules noves
-Relació de lletres amb alguna cosa. F: família R: ratolí I: insecte O: goso
-Anàlisi fonètica de les paraules.

La importància del joc en l’educació dels nens
Els jocs educatius son una forma més d’oferir als nens materials que afavoreixin el desenvolupament de certes funcions mentals. Els jocs educatius en cap cas poden...
tracking img