Definiciones pedagogia social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (957 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
AUTORS IDENTIFICACIÓ DEL CARÀCTER CIENTÍFIC FINALITAT / OBJECTIU DE LA P.S SUBJECTED’INTERVENCIÓ AGENT EDUCATIU ON ES DESENVOLUPA L’ACCIÓ EDUCATIVA?
MARCH,M. 1988 Disciplina Formació d’educadorssocials eficaços i específics. Grups amb possibilitat d’exclusió i inadaptació social. Educadors socials. En l’àmbit de la inadaptació social.
NATORP Ciència Posa en primer lloc, la comunitat, jaque l’individu ve condicionat per tots els aspectes que l’envolten Comunitat sencera. Tota la Societat. Societats i afers externs a l’individu. En la comunitat, la vida social.
FERMOSO CiènciaReinsertar a la Societat col·lectius en risc d’exclusió i preveure els que puguin patir-ne’n. Col·lectius que pateixen o poden patir diferències en la socialització o necessitats bàsiques al llarg de la sevavida. Educadors socials. Col·lectius amb possibles graus d’exclusió al llarg de la seva vida.
TRILLA Disciplina Socialitzar la comunitat, tota la Societat i reinsertar els col·lectius en graud’exclusió . Grups amb possibilitat d’exclusió i inadaptació social. Educadors socials. Col·lectius amb possibles graus d’exclusió al llarg de la seva vida.
MOLLENHAUER Ciència Solució dels problemeseducatius. Societat. Institucions de la pedagogia social/educadors socials. L’àmbit social que envolta a l’individu.
BAUMER Ciència Acció educativa dels aspectes exteriors i la influencia d’aquests en unsol individu. Col·lectiu o individu en grau d’exclusió Tot el que suposa educació com ara l’escola, la familia i tots els agents de l’entorn. En l’atenció educativa a l’ajuda de necessitats urgents.NÚÑEZ Disciplina Estudi de la influencia de les practiques social educatives i l’elaboració de nous models socials educatius Societat. Educadors socials En les pràctiques educatives de la realitat social.QUINTANA Disciplina Ciència que estudia l’educació social en individus i col·lectius Col·lectiu o individu en grau d’exclusió Educadors socials En problemes humano-socials que poden ser...
tracking img