Definiciones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (519 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Una explosió demogràfica és la segona fase de la transició demogràfica dels països desenvolupats, caracteritzada pel descens ràpid de lataxa de mortalitat i el manteniment d'una taxa denatalitat elevada, la qual cosa provocava un creixement molt accelerat de la població total. A la cultura occidental es produí durant la Revolució Industrial.
Un fenomen similar és l'anomenat boomdemogràfic dels països subdesenvolupats, característic del segle XX.[1]

Malthusianisme és un pensament demogràfic en el que s'utilitza el pensament relatiu en la fecunditat. Es va aplicar a partir d'un filòsofanomenat "Mathus".

És un pensament aplicat a la Xina, en el que es deriva del procés relatiu de la fecunditat, donant així un sistema polític no relatiu. S'aplicà després del descobriment de lescèl·lules matrobioquímiques, que donà a lloc a la invenció d'aquest sistema de govern.

La democràcia és una forma d'organització de grups de persones, la característica predominant és que la titularitatdel poder resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup.

En sentit estricte, la democràcia és una formad'organització de la vida publica, en la qual les decisions col·lectives són adoptades pel poblemitjançant mecanismes de participació directa o indirecta que li confereixenlegitimitat als representants. Ensentit ampli, la democràcia és una forma de convivència social en la qual tots els seus habitants són lliures i iguals davant la llei i les relacions socials s'estableixen d'acord a mecanismescontractuals.La demografia (del grec demos, "poble") és l'estudi de les poblacions humanes, en especial de manera dinàmica; és a dir, que canvia en el temps i l'espai. Els tres conceptes bàsics de lademografia són els naixements, les morts i les migracions, les quals, de manera conjunta produeixen estabilitat o canvi poblacionals.[1] La demografia estudia la dimensió, estructura, evolució i...