Definicions punts notables

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (397 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DEFINICIONS:
- Mediatriu d’un segment:
• És la recta perpendicular a un segment en el seu punt mitjà. Tots els punts de la mediatriu són a la mateixa distància dels extrems d’un segment.
• Llocgeomètric de punts equidistants dels extrems del segment. Un lloc geomètric defineix una posició en el pla o en l’espai, tots els punts del qual tenen la mateixa propietat geomètrica. Aquesta propietatfa que els punts de la mediatriu siguin els centres de les infinites circumferències que passen per dos punts A i B.
- Bisectriu d’un angle:
• Recta que divideix un angle en dos d’iguals, passantpel seu vèrtex. Cada punt de la bisectriu és a la mateixa distància dels dos costats de l’angle.
• Lloc geomètric de punts equidistants dels costats d’un angle. Aquesta propietat fa que tots els seuspunts de la bisectriu siguin centres de les infinites circumferències tangents, simultàniament, als dos costats d’un angle.

- Altura d’un triangle: Les altures d’un triangle són els segmentstraçats perpendicularment des d’un vèrtex al costat oposat o a la seva prolongació. En un triangle hi ha tres altures i almenys una es troba dins del triangle.

- Mediana d’un triangle: cadascuna de lestres rectes que passen per un vèrtex del triangle i pel punt mig del costat oposat a aquest vèrtex. Cadascuna de les tres medianes divideix el triangle en dos triangles d’àrees iguals.

- Circumcentred’un triangle: Les tres mediatrius dels tres costats d’un triangle tallen en un punt anomenat circumcentre i que pel fet de ser equidistant als tres vèrtexs del triangle, és el centre de la sevacircumferència circumscrita. Depenent del tipus de triangle, el circumcentre pot estar situat a l’interior o a l’exterior del triangle.

- Baricentre d’un triangle: Les tres medianes d’un triangletallen en un punt anomenat baricentre que és el centre de gravetat del triangle.

- Ortocentre d’un triangle: Les tres altures d’un triangle tallen en un punt, interior o exterior al triangle en...