Derecho mercantil

Páginas: 27 (6608 palabras) Publicado: 19 de enero de 2011
LLIÇÓ 11 - SOCIETAT I EMPRESA COL·LECTIVA |

1. Elaboració dogmàtica del concepte de societat. Societat i associació. La societat en general |

Les persones s’uneixen per unificar esforços per assolir objectius comuns. Aquesta és la base del concepte de societat. La legislació ha anat creant unes formes jurídiques amb les quals els empresaris es poden basar per exercir la seva activitatempresarial. Cada cop és més important el dret empresarial.

El concepte de societat és objecte de polèmica doctrinal tot i ser el fonament del dret de societats. L’art. 116 del CCom ens diu que el contracte de companyies és aquell pel qual vàries persones s’obliguen a posar quelcom en comú per obtenir-ne un lucre. Aquesta definició lliga amb l’art. 1665 del CC, el qual també parla de dues o méspersones que posen en comú diners, béns o indústria, amb ànim de repartir-se entre sí els guanys obtinguts. Així doncs podem dir que estem davant un concepte ampli i tradicional de societat  Un dels elements bàsics és l’ànim de lucre.

Posteriorment s’ha anat reformant i s’ha anat eliminant l’ànim de lucre. Aquesta és una tesi defensada, per exemple, per SÁNCHEZ CALERO  En virtut d’aquestaconcepció no és necessari l’ànim de lucre així com tampoc que tingui personalitat jurídica. Inclou en aquest concepte la societat civil i mercantil i també integra la societat i el d’associació.

1.2 Societat i associació

El fenomen de la societat entronca amb el fenomen associatiu. L’art. 22 CE reconeix el dret d’associació. La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dretd’associació, desenvolupa aquest art. 22 CE, però l’art. 1.4 d’aquesta llei exclou del seu àmbit les societats mercantils.

La diferència principal entre associació i societat serà que normalment les societats tenen ànim de lucre (volen guanyar diners) i les associacions no (per pròpia estructura).

* Una societat agruparà persones que amb un fons comú desenvolupen l’activitat amb una finalitatnormalment de lucre. A la societat els socis aporten un fons a la societat i des d’aquell moment i des que la societat adquireix personalitat jurídica, els socis deixen de ser titulars d’allò que han aportat i passa a ser titularitat de la societat, que amb aquells fons desenvoluparà la seva activitat  Podem diferenciar la societat del concepte de comunitat perquè hi ha activitat, en aquest casempresarial.

* A la comunitat no hi ha activitat, és una entitat que agrupa els fons d’aportacions dels comuners i els seus membres tenen l’ús i gaudiment d’aquella cosa comuna que és titularitat de tots els seus membres.

SOCIETAT 3.000 €

1.000 € 2.000 €administradors


(particular art. 1911 CC) límit societat

Es constitueix una societat amb un altre (SA ó SL), si un dels socis aporta 1.000 € i l’altre 2.000 €, l’únic que arrisquen són aquests 1.000 € i 2.000 €. Si la responsabilitat no fos limitada el creditor podria acudircontra tots els seus béns presents i futurs (art. 1911 CC), si el deute fos superior a 3.000 €.

Els administradors no aporten res a la societat però en alguns casos si els creditors no cobren de la societat podran anar contra el patrimoni particular dels administradors  És un règim de responsabilitat diferent a la dels socis.

Quins són els motius bàsics per voler constituir una societat?a) Responsabilitat: Els socis no responen amb el seu patrimoni privat.

a) Fiscalitat: Els impostos a pagar van en funció dels beneficis. En el cas dels particulars, el tipus pot ser superior al 40%. Les societats tenen un tipus impositiu del 30% i un 25% les PYMES.

Als efectes de l’impost de societats, són PYMES les empreses amb un volum de negocis inferior als 80.000 €, amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • DERECHO MERCANTIL PRENDA MERCANTIL
  • Derecho mercantil
  • Derecho mercantil
  • Derecho mercantil
  • Derecho mercantil
  • Derecho mercantil
  • Derecho mercantil
  • Derecho mercantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS