Derecho a la vida o derecho a la libertad religiosa

Páginas: 17 (4147 palabras) Publicado: 4 de enero de 2012
VIDA I/ O FE

ARLET OLIVERAS AMENEYROS 1272361 DRETCONSTITUCIONAL II

1

ÍNDEX:

1.DRETS FONAMENTALS __________________________________________ 3 1.2. DRETS EN CONTROVÈRSIA_______________________________ 3 2.DRET A LA VIDA________________________________________________ 3 2.1. QÜESTIONS I PREGUNTES________________________________ 3 2.2. LLEIS IJURISPRUDÈNCIA_________________________________ 4 3. DRET A LA LLIBERTAT IDEOLÒGICA, RELIGIOSA I DE CULTE______________ 5 3.1. ARTICLES_____________________________________________ 5 4. ARTICLE DELS TESTIMONIS DE JEHOVÀ______________________________ 6 4.1. ARTICLES 8 I 9 DE LA LO 41/2002___________________________6 4.2. AUTONOMIA I JUSTIFICACIONS____________________________ 8 4.3.1. JUSTIFICACIONS RELIGIOSES_____________________________ 84.3.2. JUSTIFICACIONS CIENTÍFIQUES___________________________ 9 4.4. INCONGRUÈNCIES ______________________________________ 9 4.5. OPINIONS EN CONTRA___________________________________ 9 4.6. OPINIONS A FAVOR _____________________________________ 9 4.7. CONCLUSIONS _________________________________________ 10 5. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 154/ 2002 DE 18 DE JULIOL __ 10 5.1. SUPÒSIT DEFET_________________________________________ 10 6. MOTIUS _______________________________________________________ 11 7. CONCLUSIÓ ____________________________________________________ 12 8. ACCIONS EXIGIBLES ALS PARES _____________________________________ 12

2

Introducció del treball: 1. DRET FONAMENTALS: -Què és un dret fonamental?: Segons Pérez Cuño són aquells drets humans garantits perl'Ordenament Jurídic positiu que acostumen a disposar d'una tutela molt reforçada. Els dret fonamentals responen a necessitats humanes bàsiques i centrals de l'home. 1.1 Drets que entren en controvèrsia en aquest treball: 1. Dret a l'autodeterminació – autonomia del pacient. 2. Dret a la vida. 3. Dret a la llibertat ideològica, religiosa...

2. DRET A LA VIDA: Està regulat a l'article 15 de la CE:“Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.” Queda clar doncs que la vida és un “prius”, és a dir, té prioritat envers els altres drets. És unpressupòsit sobre el qual descansen els altres drets. Així com ha reafirmat el TC, el dret a la vida és essencial i troncal en quant a supòsit ontològic sense el que els altres drets no tindrien existència.i

El dret a la vida té un “caràcter absolut.” Tot i així, sent el dret a la vida un valor primari, el reconeixement i protecció del dret a la vida i a la integritat física personal, se segueixen araplantejant problemes i reptes en l'Estat que tenen a veure amb la titularitat i la delimitació conceptual i jurídica d'algunes situacions en les que poden trobar-se les persones. 2.1 QÜESTIONS I PREGUNTES: En el transcurs del treball em plantejo alguns interrogants:

– – – –

Quan comença la vida? Quan acaba aquest dret a la vida? Podem disposar d'aquest dret? Tenim dret a la mort?...

Elsupòsit que més m’he centrat a analitzar és el de si existeix un dret a la pròpia mort. El TC ha exclòs la interpretació de l'article 15 CE que suposa que el dret a la vida també comprèn el dret a la pròpia mort.

3

Lògicament la llei no prohibeix l'acceptació de la pròpia mort, sent així i considerant el fet juntament amb el dret a la integritat física i moral, ens porta a la conclusió de que enaquest últim supòsit sí que s'inclou el dret a una mort digna. Dret a una mort digna inclòs en que la llei no prohibeix l'acceptació de la pròpia mort. Tenint la possibilitat de, en aquesta última fase de la vida, decidir sobre el tractament mèdic. Es tracta doncs de que una persona pugui lliurement, coneixent les opcions de les que disposa, rebutjar un tractament quan consideri que és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Derecho A La Vida Y Derecho A La Libertad Oculto
  • DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA PROPIEDAD
  • ¿Derecho a la libertad religiosa vs. derecho a la vida?
  • derecho religioso
  • Derecho a la libertad ideologica y religiosa
  • El derecho a la libertad religiosa
  • Derecho a la libertad religiosa
  • EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS