Derecho

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (391 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els drets

Dret penal  (Dret públic) El dret penal és el conjunt de normes jurídiques que associen al delicte, com a pressupòsit, penes i/o mesures de seguretat, com a conseqüència jurídica.
Enel meu divendres d’ Octubre, he tingut que respectar aquest dret en tres casions. Primer en el trajecte de tornada a casa amb la moto, hi ha una serie de normes de circulació (mesura de la velocitat,semàfors…) que han estat impostas com a mesures de seguretat. En segon lloc, la tornada a casa desprès de prendre unes copes, la conductora no pot agafar el coche havent begut ja que es una altramesura de seguretat, així com les anomenades en el cas anterior.
Per últim, en el moment que vaig a comprar l’esmoçar o a fer unes copes, he de donar el valor monetari d’aquets béns, doncs és unintercanvi comercial i aquets estàn regits per unes normes

• Dret administratiu (Dret públic) El Dret administratiu és el conjunt de normes jurídiques que regula l'organització, funcionament i atribucionsde l'Administració pública en les seves relacions amb els particulars. Aquest dret el trobo en el moment que per pagar el primer curs universitari, tinc el dret de poder asistir a classe i poderexaminar-me., igual que en poder avaluar-me sobre el carne de conduir.
També a l’hora d’agafar el autobús o el metro (TMB, com a empresa privada) he de pagar uns emoluments pels serveis oferits, ja quesino tindria que pagar una sanció administrativa.

• Dret constitucional  (Dret públic) És un estudi relatiu a la forma d'estat, forma de govern, drets fonamentals i la regulació dels poderspúblics, incloent tant les relacions entre poders públics, com les relacions entre els poders públics i els ciutadans. L’acció d’anar al metge (seguretat social) forma part dels drets i llibertats bàsiquesdels ciutadans.

•Dret laboral  Conjunt de normes jurídiques I principis que regulen les relacion qe es crean en ocasió del treball dependent i per compte aliena. En el moment de firmar un...
tracking img