Derecho

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (305 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El dret és part important de la nostra vida quotidiana, tal com esmenta Ángel Latorre, gran part de les nostres accions es veuen d'alguna manera involucrades en algun tipus d'actejurídic, és per tant important que tots els membres d'una societat estiguin assabentats i conscients dels drets i obligacions als quals són subjectes per poder viure en aquesta societat.

Lesnormes poden ser vistes com a ordres o prohibicions, per mitjà del com els individus estan obligats a seguir un patró de conducta per poder conviure amb els altres individus que conformen lasocietat, recolzat per mitjà de sancions o amenaces, per assegurar el compliment de les mateixes.

No obstant això el dret no consisteix solament en ordre i càstig, sinó que tambécomprèn una gran quantitat de facultats i poders, és a dir atorga a les persones autorització per concretar diferents objectius, així com l'establiment de tràmits i procediments, *fungiendod'alguna manera com un instrument.

A partir d'aquesta aplicació, podríem considerar el dret com la facultat o el poder reconegut i protegit per poder actuar d'una forma determinada. Almateix temps, d'aquesta reflexió podríem separar el dret en dues classificacions: el dret subjectiu, que és el que poder concret, emparat per la llei per poder satisfer els nostres interessos,i el dret objectiu, que és aquell que posa a la disposició de la nostra voluntat individual la possibilitat de modelar les relacions jurídiques de la manera que més ens sigui convenient.Per a això, és necessari establir un camp de jurisdicció, és a dir un Estat, el qual pot definir-se com una comunitat assentada en un territori i dotada d'una organització políticaindependent. Aquest Estat, té el poder per poder establir, modificar i fer complir les normes, que en aquest punt obtenen l'adjectiu de jurídiques. És necessari notar, que és la base para
tracking img