Derechos humanos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (600 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DRETS HUMANS
1.Tots el éssers humans neixen lliures i iguals.
2.Tothom té tots els drets esmentats en aquesta declaració.
3.Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.4.Es prohibeix l'esclavitud.
5.Ningú serà torturat
6.Tothom té dret al reconeixement de la seva personalitat política.
7.Tothom és igual devant la llei.
8.Tothom té dret a un recurs efectiu devantels tribunals
9.Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitrariament.
10.Tota persona te dret a ser escoltada públicament per un tribunal imparcial.
11. 1. Tots els acusats d'un delicte tenendret a declarar-se inocent fins que no es demostri el contrari. 2. Ningú no serà condemnat per un delicte que es va fer abans que fos delicte.
12. Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries enla seva vida privada.
13. 1. Tothom te dret a circular lliurement i a triar la seva residencia dins les fronteres de cada Estat.
2.Tota persona te dret a sortir del seu país
14 1. Tota persona tedret a demanar asil a altres païssos. 2. Aquest dret no podrà ser invocat si es tracta d'una persecució per delicte.
15. 1. Tota persona te dret a una nacionalitat 2. Ningú serà privat de la sevanacionalitat.
16. 1. Tothom té dret acasar-se. 2.Només es realitzarà el casament amb el consentiment dels futurs espossos 3.La família te dret a la protecció de la societat i de l'Estat.
17. 1. Totapersona te dret a la propietat col·lectiva i privada 2. Ningú seràprivat arbitrariament de la seva propietat.
18. Tota persona te dret a la lliertat de pensament i de religió.
19.Tota persona té dret ala llibertat d'opinió i d'expressió.
20. 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 2. Ningú ens pot obligar a pertanyer a una associació.
21. 1. Tota persona tédret a participar en el govern del seu país. 2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del seu país. 3 Tots els païssos han de realitzareleccions autèntiques.
22. Tota persona té dret...
tracking img