Desarrollo filogenetico del lenguaje y la cognición

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (705 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1

Desenvolupament filogenètic del llenguatge i de la cognició

ACTIVITAT 1:
1. Identifica els diferents nivells del sistema de classificació zoològic.

Dins del sistema declassificació zoològic analitzarem la taxonomia de l’espècie homo sapiens. Distingida dins la classe dels mamífers on trobem la subclasse de Theria i seguidament la infraclasse de Eutheria. L’home actualpertany a l’ordre dels primats, tot seguit el subordre Anthropoidea, l’infraordre catarrins, seguit per la superfamilia Hominoidea acabant amb la familia Hominidae, afegint la subfamilia Homininae. Perúltim, som del gènere Homo, de l’espècie sapiens i subespecies sapiens.

2. Descriu de manera simplificada l’evolució dels homínids tot assenyalant els seus moments claus.

Fa uns 6 o 7 milionsd’anys va aparèixer l’homínid més antic anomenat Sahelanthropus thadensis. Desde fa 4 milions d’anys apareixen en el registre fósil, homínids amb varietats anatómiques que s’han agrupat sota el nomde australopitecinos. Fa uns 2,5 milions d’anys va aparèixer a Àfrica un homínid amb un cervell cuantitativament més gran que els seus predecessors, l’Homo habilis i un milió d’anys després vaaparèixer l’Homo erectus amb unes característiques similars als humans actuals i una capacitat craneal propera a la nostra. L’Homo erectus va ser el primer homínid que va sortir d’Àfrica i va anar cap a Àsia,denominan Homo ergaster a l’africà i Homo erectus a l’asiàtic. Fa uns 150 milions d’anys, l’Homo erectus començà a desapareixer i a partir de l’Homo ergaster s’origina a Àfrica l’Homo sapiens que vacolonitzar Europa i Asia on a Europa es trova amb els Homos sapiens neanderthalensis on les dues espècies van conviure fins fa 40.000 anys que aquests últims es van extingir.

3. En què es basenles hipòtesis sobre el sorgiment del llenguatge?

Hi ha diverses hipótesis sobre com i quan va sorgir el llenguatge basades en fets anatòmics, practiques culturals…
Alguns autors defensen que...
tracking img