Descarte (cat)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (962 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Descartes
Racionalisme i empirisme
Ideal: Matemàtiques.
Caracteristiques del racionalisme:
a) Perquè un coneixement sigui vàlid, cal que en la producció intervingui la raó.
b) L’existènciad’idees o veritats innates.
c) La raó la té tot ésser humà, per tant no hi ha ningú superior.
d) El model per avançar són les matemàtiques.
El mètode
El mètode és el sistema a seguir perarrivar al coneixement verídic, que ens permet evitar elerror.
Les quatre regles:
1) Evidènia: Només es verita talló evident. Lo evident és el que sebem per l’intuició racional. El que intuïm sonidees clares i distintes. La intuïció (clara i distinta) intelectual és una idea indubtable i excluida a l’error. (idea innata)
2) Anàlisi: En un problema general el dividim en petites parts i lessolucionem per tal de reduir el problema.
3) Síntesi: Reconstrució de l’anàlisi per resoldre idees, el conjunt dels petit problemas (solucionats) ens donen noves veritats.
4) Comprovació:comprova que no hi ha cap error en el anàlisi i la síntesi, aixo ens permetrà entendra la globalitat del problema i per tant podrem estar segurs de la certesa.
Conclusións del mètode:
El problemad’aquest mètode és que si realment existeixen les idees innates (indubtables) no podem arribar mai mitjançant el dubte metódic a un estat escèptic.
El dubte
Per a Descates només és veritat alló indubtable.El dubtar és un pas previ per deixar de dubtar. (lluita contra l’escepticisme)
Ens ajuda a descartar alló que no se`ns aparegui com a indubtable i ben fonamentat.
Característiques del dubtecartesià:
1) Universal: abast general sobre totes les coses.
2) Metòdic: cal seguir els pasos el mètode per no caure amb l’escepticisme, Descartes dubte de les coses pero no d’ell mateix.
3)Teorètic: No és pràctic, dubtem per fer ús de la raó.
Quatre motius de dubte:
1) Els sentits corporals ens enganyen. (no ens donen informaciónclara i distinta)
2) Hem de dubtar ja que no podem...
tracking img