Descartes i nietzsche

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1994 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Descartes
1. Explica el marc històric del Racionalisme. El Racionalisme va ser un corrent filosòfic del s.XVII, que es basava en la raó com a font i l’origen del coneixement, i el sistema deductiu com a fonament del saber. El s.XVII va ser caracteritzat per la revolució científica i la destrucció de la unitat religiosa, causes de la crisi profunda del segle. La revolució científica vaconsistir en la negació del geocentrisme, en la discussió de tot el que defensava el sentit comú i en el qüestionament dels mètodes escolàstics.
A França hi havia monarquia absoluta, es va reconèixer la independència d’Holanda.
2. Explica el mètode de Descartes. El mètode cartesià es basava en aplicar les regles matemàtiques a la filosofia. Les quatre regles d’aquest mètode són les següents:* La de l’evidència o intuïció: evitar prejudicis i acceptar només el que és indubtable.
* La de l’anàlisi: dividir-ho tot en parts per poder examinar millor.
* La de la síntesi o deducció: anar del més simple al més complex.
* La de l’enumeració: fer revisions constants.
3. Per què és diferent el “dubte” de Descartes i el “dubte” dels escèptics? El dubte cartesià és undubte metòdic, però el dubte escèptic és més que això: els escèptics dubten de la pròpia capacitat humana de conèixer. Descartes dubtava de tot, però confiava en la raó humana; els escèptics dubten d’ella (segons Gòrgies, un escèptic grec, tenim aquests punts: 1. Res no existeix. 2. Si res existís, no ho podríem conèixer. 3. Si ho podríem conèixer, no ho podríem explicar).
4. Com descobreixDescartes la primera veritat i quina és? Descartes descobreix la primera veritat inqüestionable gràcies al seu dubte metòdic, que es basa en els següents punts:
* Les dades proporcionades pels sentits poden ser incertes.
* La raó humana pot cometre errors.
* És impossible saber si els nostres pensaments són reals o només són somnis.
* És possible que existeixi un genimaligne que ens porti a unes conclusions falses.
A partir d’aquí, Descarts diu: “cogito, ergo sum” (penso, aleshores existeixo).
5. Explica la “res cogitans”. La “res cogitans” o el jo pensant és una de les tres substàncies cartesianes. Correspon a l’ànima humana, i és la conclusió de la primera veritat de Descartes (segons aquesta, podem dubtar de l’objectivitat dels nostres pensaments, peròde l’existència d’aquests).
6. Explica el tipus d’idees segons Descartes. El jo pensa diferents idees, que són les següents:
* Adventícies o adquirides: provenen dels sentits, i poden resultar errònies.
* Factícies o artificials: són les que ens inventem nosaltres.
* Innates o naturals: cap de les anteriors. Ex.: la idea de Déu.
7. Explica la “res infinita”. La segonasubstància de Descartes és la “res infinita” o Déu. Segons ell, Déu és una substància perfecta i necessàriament ha estat en la nostra ment, ja que posseïm una idea de la perfecció. D’aquesta manera, Déu esdevé la garantia de coneixement i, ja que és un ésser perfecte, no li pot mancar l’existència.
8. Explica la “res extensa”. La “res extensa” no és res més que el món, la matèria. Si Déu ha creat lanostra raó, no pot permetre que aquesta faci conclusions errònies, per això, la matèria finita existeix. La matèria cartesiana, però, no té res a veure amb les altres dues substàncies: és un mecanisme, un conjunt de peces articulades que fabriquen moviment.
9. Explica el mecanicisme. Com ja hem dit en el punt anterior, el mecanicisme correspon a identificar la matèria finita amb un mecanisme,que és un conjunt de peces articulades, que produeixen un moviment (com un rellotge). Però, com dues matèries que són totalment diferent, l’ànima i el cos, es poden comunicar entre elles? Descartes diu que es comuniquen mitjançant la glàndula pineal, situada al mig del nostre cervell.
10. Explica la relació entre el mecanicisme i llibertat. Segons Descartes, el cos se sotmet a les lleis...
tracking img