Descartes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3593 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEDITACIÓ I

1.-) Per què Descartes decideix dedicar-se a destruir totes les seves antigues opinions?
- Descartes decideix dedicar-se a destruir les seves antigues opinions perqué havia tingut per verdaderes moltes opinions falses, sobre principis tant poc segurs que no podien sinó ser dubtosos i incerts i busca uns principis ferms i constants en les ciències.
No és fins aleshores queemprèn aquesta acció, perqué s’havia d’esperar a arribar a una edat prou madura per fer-ho, no habent-se d’esperar a una altre en què es trobes més disposat a realitzar tal propòsit.

2.-) Com justifica Descartes que no serà necessari demostrar que totes les opinions són falses?
- Doncs perqué Descartes creu que en tindrà prou amb rebutjar-les totes les quals tingui el mínim incís per dubtar-hi,per tant no haurà d’anar una per una, és a dir amb el mètode geomètri, que diu lo anterior esmentat, impulsat anteriorment per Galileu.
Descartes criticarà primerament, els principis d’on sorgien les seves antigues opinions.
La finalitat metòdica d’aquest criteri és desmentir totes les opinions que Descartes creu falces, i tenint en compte que una per una seria impossible, usa aquest mètode en elque podrà demostrar que totes elles són falces.

3.-) Explica els diferents motius per dubtar que les creences que es basen en els sentits.
Descartes dubta dels sentits ja que pensa que en alguna ocasió l’han enganyat i no se’n enfia. Per exemple en les coses que no percebem o les que són llunyanes. D’altre banda accepta que n’hi ha d’altres quasi indubtables, com per exemple aho argumentadient que és innegable que ell estigui assentat, amb el paper a les mans i al costat de la llar de foc, és impossbile que aquelles mans no siguin les seves, n’hi aquell cos no existeixi.
L’única cosa que el fa tornar a repensar aquest tema, és el concepte del somni, ja que en un somni hi ha representada una realitat i avegades fins hi tot dubtes de si estàs somiant o no, però com que els somnis nosón materials ni reals, entenem que els somnis ens enganyen, tot hi que ens fan dubtar ja que molts cops són fruit de pensaments de la realitat.
En el cas de les ciències entenem que unes són més certes o que passen o no del dubte. D’una banda trobem la física, l’astronomia, la medicina i aquelles ciències compostes que fan que siguin dubtoses. En canvi, d’altre banda, trobem l’aritmètica, lageometria i ciències semblants, de les quals sabem al 100% la seva certesa i indubtabilitat, ja que tant si estic dormint o desperet 2 i 2 seràn sempre 4 i un quadrat sempre tindrà 2 costats.
La bogeria no és un motiu per dubtar, ja que un boig també raona i fa ús de raó correctament o erroneament però ho fa i aixo és l’essencial per Descartes.
4.-) Per què Descartes introdueix l’opinió que existeixun Déu omnipotent?
Descartes creu plenament en la idea d’un Déu creador, el qual l’ha creat a ell i la produït tal hi com és i que tot hi que podria dubtar de tal, creu que és absolutament contrari a permetre que ell s’enganyi.
A diferència de Descartes, comenta que segur que hi ha persones que prefereixen renunciar a la idea d’un Déu tant poderós, abans d’afirmar que les seves creences sónfalces, tal hi com a fet ell, rebutjant les seves antigues opinions a causa de que podia posar-les totes en dubte. Descartes, però, creu que no és moment d’actuar, sinó de meditar i de conéixer.
Suspendre judici:

5.-) Per què Descartes suposa que hi ha un “geni maligne” que empra tot el seu enginy a enganyar-lo?
Descartes té aquesta suposició de que hi ha un “geni maligne”, ja que creu queDéu no l’enganyaria, no té perqué fer-ho i per tant hi ha un ésser que amb astucia i falcedat i amb una poderositat molt gran (ja que ens arriba a enganyar), que aboca tot el seu enginy en enganyar a Descartes. Tot allò que ens proporcionen els sentits, com els colors, olors, sons, figures,.. són il•usions i arteries que el “geni maligne” aprofita per fer-nos creure que són reals.
Descartes...
tracking img