Descartes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1345 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXAMEN FILOSOFIA (2n TRIMESTRE)

1. FILOSOFIA MODERNA

* Des del Renaixement s. XV fins part del s.XIX
* S. XVII modernitat per excel·lència
- Guerra 30 anys es va posar fi amb la Pau de Westfàlia (1648) i es va crear un nou mapa polític (religiós): països catòlics i països protestants
- Monarques absolutistes
* Nova ciència:
- La Terra és un astre més entre altres il’ésser humà no té posició privilegiada
- L’Univers és una màquina(mecanisme) regida per lleis inflexibles
- Es consolida la Revolució científica. Kepler i Galileu (època de grans invents: microscopi, termòmetre...)
- Amb tota aquesta visió de l’època es demana a la filosofia seguretat i certesa
- La filosofia va d’acord amb la ciència en aquesta època. Hi ha una raó autònoma que serà el criteri deconeixement. Hi ha un nou mètode per treballar
* Dos corrents de pensament: RACIONALISME i EMPIRISME
- Es desenvolupen al s. XVII i VIII com a resposta al repte de la Revolució científica
* RACIONALISME: és continental. Intenta fonamentar la ciència en una metafísica i subratlla sobretot l’aspecte formal, per tant deductiu i matemàtic de la ciència. Els racionalistes defensen l’existènciad’Idees innates
* EMPIRISME: és britànic. Fa un anàlisi del coneixement des del seu origen i destaca unes dades observacionals i l’experiència. No defensa Idees innates
- Tenen un PUNT en COMÚ: centren la seva reflexió sobre el coneixement i les seves possibilitats
- Representants RACIONALISME: Descartes (França), Spinoza (Holanda), Leibniz (Alemanya)
- Representants EMPIRISME: Locke,Berkeley, Hume (Britànics)

2. DESCARTES

* Fundador de la filosofia moderna i representant del RACIONALISME
* RACIONALISME: corrent de pensament que defensa que el coneixement humà es construeix deductivament a partir de certes idees i principis innats, que l’enteniment humà posseeix independentment de l’experiència sensible
* Descartes està convençut de l’existència de la veritat i quela raó humana la pot arribar a conèixer. Defensa que tots els sabers són fruit de la raó humana i tots tenen una estructura interna que els unifica: uns principis comuns i un criteri general per distingir el verdader del fals
* Descartes té la intenció de construir un nou edifici del saber. Enllaçant uns sabers amb uns altres
* Se n’adona que la ciència a evolucionat gràcies a la RAÓ.Tipus de ciència: MATES, base de tot pensament i coneixement científic i filosòfic= model del saber per excel·lència

3.1 OBRES

* Tractat del món, Discurs del mètode (1637), Meditacions metafísiques (PAU) (1640), Principi de filosofia, Tractat de les passions.
INTERÈS: trobar un mètode adequat per a la filosofia perquè té un desengany de tot el saber rebut (moment en què vol viatjarper descobrir el món) i vol trobar la VERITAT de totes les veritats

3.2 EL MÈTODE CARTESIÀ (Discurs del mètode)

* Punt de partida: DUBTE
* Vol trobar un criteri de certesa i una idea clara i distinta. Per això cal començar dubtant: DUBTE (com és)
* TIPUS de DUBTES:
- UNIVERSAL: es pot aplicar a tot i, per tant l’aplicarà a tots els principis filosòfics rebuts
- METÒDIC: noés un dubte escèptic (mètode=canvi). No és demolidor sinó constructiu. Tampoc és un hàbit del pensament. És un instrument per arribar a un lloc
-TEORÈTIC: no l’utilitza en l’àmbit de la creença ni en l’ètica, és un saber teòric

3.3 DE QUÈ DUBTA DESCARTES?

* Dels sentits, ens poden enganyar. No són garantia del saber
* Del món exterior, sovint confonem la realitat amb el somni iell es pregunta com podem estar segurs d’un món exterior i el porta al SOLIPCISME (no hi ha arguments per afirmar l’existència d’alguna cosa fora de la pròpia ment)
* Dels pròpis raonaments, ens podem equivocar. Quan raonem fins i tot de les demostracions matemàtiques
* De mi mateix, en nosaltres hi pot haver un “fullet maligne” el qual fa que m’equivoqui i que em condueixi a...