Desenvolupament adolescencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2193 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitat 1
Durant l’adolescència es va constituint la pròpia identitat, un procés delicat i llarg, que implica definir qui ets, què valores i les direccions que vols seguir a la vida. Marcia, col·laborador de Eriksson, afirma que existeixen varis nivells d’identitat, caracteritzats per l’actitud que mostren els adolescents davant l’elecció de varies opcions que se’ls presenten.Gràcies a la informació que ens han donat sobre el cas en particular, en José Antonio està entre la fase d’identitat negativa, i la fase moratòria, ja que la seva actitud demostra una clara revel·lia cap al que esperen que faci. La falta del vincle dels pares que pateix durant l’etapa del desenvolupament de la identitatafavoreix l’ inhibició de l’adolescent en la presa de certes decisions. En José Antonio intenta escapar de les pressions externes, i dels compromisos dels adults, portant així una vida desordenada i descontrolada a mesura que busca i explora alternatives i rols diferents. Té la necessitat de buscar-se un lloc on ell pugui portar la seva vida cap on vulgui, posar-se a prova i aprendre per si solels errors que comet i les coses que fa bé, aprenent així també a triar les decisions que ell creu convenients com a ésser individual.
Influències en el desenvolupament de la identitat:

Identitat corporal
L’aparença física és un punt crucial per als adolescents.
Cada individu creix diferent, uns més d’hora i altres més tard, segons això tenen també una forma diferent d’actuar.
Per altrebanda els adolescents donen molta importància a l’opinió dels altres.
Com més atractiu o més eficaç creu l’adolescent que és el seu cos, més autoestima i popularitat tindrà.
La lluita per aconseguir el cos ideal pot acabar en alguna malaltia patològica, com anorèxia o bulímia.
Els adolescents que no són atractius solen tenir menys amics que els adolescents que resulten atractius.

Identitatsexual
El desenvolupament psicosexual és important durant l’adolescència.
Cada individu té una activitat sexual diferent segons l’ambient del seu voltant.
L’orientació sexual també apareix a aquesta edat, i els adolescents que descobreixen que l’atrauen membres del mateix sexe entren en un conflicte intern, ja que tenen poca aprovació social i se senten aïllats i sols.
Els individus sexualmentactius tenen el risc de patir malalties transmissores, o embarassos no desitjats.
La comunicació de pares a fills sobre temes sexuals, i la decisió dels joves és important.

Identitat i gènere
Són els factors ambientals els que proporcionen el recolzament al desenvolupament estereotipat del rol de gènere.
Els pares mantenen també percepcions i expectatives diferents segons si es tracta d’unfill o una filla.
Les nenes acostumen a ser més càlides i expressives, més sensibles emocionalment, en canvi els nens demostren ser menys sensibles, més distants i controlats.

Identitat ètnica
Els adolescents que pertanyen a minories ètniques tenen més dificultat a desenvolupar la seva identitat, i molts pateixen discriminacions, prejudicis, i estereotips ofensius, i per aquest motiu els costabuscar els seus propis valors i el seu propi jo, i cauen sovint en una identitat negativa.

Paper dels pares en el desenvolupament de la identitat
Els pares són un paper important per la consecució de la identitat dels fills, tot i que ho han de fer equilibradament sense intentar interferir massa en la vida dels seus fills.
Quan la família és una base segura els adolescents poden sortir ambmés confiança a un món més gran. Els adolescents que se senten units als seus pares però són lliures de decidir les seves opinions solen arribar a la identitat o a un estat de moratòria.
L’adolescent no ha d’estar completament vinculat a la família, però tampoc totalment desvinculat, ha de trobar un equilibri i fer-se un individu. L’adolescent individualitzat està enganxat als pares, però no...
tracking img