Desenvolupament infància

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2808 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |
|PAC B: DESENVOLUPAMENT A LA INFÀNCIA |

| |
|ACTIVITAT 1: |

DEFINEIX ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

• Edat de viabilitat del fetus:

Ésel punt en el desenvolupament prenatal del fetus proper a les vint-i -dues setmanes que per la seva evolució i funcionalitat dels sistemes es considera que està fora de perill d'avortament.
Apartat 1.3.3 capítol 5 pàgina 134.

• Principi de maduració céfalo-caudal:

És la llei que ens diu que en l'ordre de maduració muscular primer és comença pel cap i es continuar cap a lesextremitats. Abans maduren els músculs dels ulls als de les cames, per exemple.
Apartat 2 capítol 6 pàgina 157.

• Constància perceptiva:

És el fet pel qual els objectes són percebuts com a iguals a si mateixos encara que tingui o pateixi modificacions. Hi ha tres tipus de constància perceptiva; la constància de l'objecte (es manté la mida, color i forma), constànciaegocèntrica i constància de la identitat.
Apartat 3.2 capítol 6 pàgines 162-163

• Reaccions circulars secundàries i terciàries:

Etapa del pensament segons la teoria del desenvolupament cognitiu de Piaget en la qual les repeticions d'accions ( anomenades reaccions circulars per ell) porten al nadó a desencadenar respostes agradables. Les secundàries (de 4 a 8 mesos) escaracteritzen perquè ja l'acció no és sobre el propi cos sinó sobre objectes. En les terciàries (dels 12-18 mesos) no es repeteixen les mateixes conductes sinó que hi ha la innovació per part del nadó.
Apartat 3.2 capítol 6 pàgina 168.

• Gest d’ indicació:

Fase de l'etapa prelingüística, entre els set i deu mesos, en la qual el nadó pot indicar amb la mà l'objecte desitjat. Aquestgest l'utilitza amb doble sentit: d'una banda estén el braç cap a un objecte o esdeveniment i de l'altra dirigeix la mirada cap a un objecte.
Apartat 6.1 capítol 6 pàgina 172

• Llenguatge telegràfic:

Període de l'etapa verbal caracteritzat perquè el nen comença a utilitzar dos o més paraules d'una manera telegràfica ( entre els 18 i 24 mesos). No utilitza preposicions, niconjuncions, ni articles, etc. Amb aquestes paraules intenta indicar petició, rebuig, negació.
Apartat 6.2 b capítol 6 pàgina 175.

• Somriure Social:

El somriure social és una resposta emocional del nadó associada a la felicitat que és produeix quan aquest observa una cara en moviment, un soroll agradable o, simplement, pel fet d’estar ben alimentat i satisfet. Comqualsevol emoció és breu, intensa, transitòria.
Apartat 7.1 capítol 6 pàgina 178-179.

• Ansietat front a estranys i ansietat per la separació:
Escuchar
Leer fonéticamente
 
Diccionario - Ver diccionario detallado

Fet associat a l'emoció de la por (molt escàs en els nadons) i que es dóna davant la presència d'adults desconeguts, sol aparèixer als 6 mesos i arriba a la sevaplenitud entre els 10 i els 14 mesos.
L'ansietat davant la separació és una representació de l'emoció de la por que es produeix quan la mainadera s'allunya de control del nadó, sol aparèixer als 8 mesos.
Apartat 7.1 capítol 6 pàgina 179.

• Privació afectiva:

Quan el nen és privat de rebre les quantitats necessàries d'emocions plaents (alegria, felicitat, amor i afecte)és produeix una deprivació emocional. El moment crític per a produir aquest fenomen es dóna entre els 6 mesos i els 2-3 anys i pot produir depressió general especialment en el primer any. Figura principal en aquest fenomen és la mare, per la relació tan important que té amb el nen i per l'afecte, únic, que aquesta li transmet.
Apartat 7.2 capítol 6 pàgina 181-182 .

• Apego ( inclinació...
tracking img