Desenvolupament organitzacional de l’ e-learning aspectes socials i culturals de l’ e-learning.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1275 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Desenvolupament organitzacional de l’ e-learning
Aspectes socials i culturals de l’ e-learning.

La implementació de les noves tecnologies impulsen noves formes de vida i socialitat de transformació dels diferents àmbits ( socials, cultural , econòmic i polític ).
Hi ha una intenció clara de comprendre aquests canvis , els seus efectes i conseqüències socials per tal d’ orientar-los cap a lesnecessitats i projectes vers a una societat més justa i responsable.
Si parlem de e-learning s’ ha generat un discurs triomfalista sobre les seves possibilitats sense fer una reflexió sobre els criteris d’ adopció significativa d’ aquests canvis i la seva influencia en el futur de l ‘educació i el seu paper en la societat. Hi ha una visió mercantilista que pot amagar aquesta dimensió social dee-learning.
La integració social dels ciutats en la societat de l’ informació és un dels objectius prioritaris de la nova estratègia d’ inclusió social de la Unió Europea. Poder prevenir la doble exclusió que significa per les persones que són objecte d’ exclusió social i d’ exclusió digital mitjançant el potencial de l’e -learning. Els que ja estan marginats tindran menys oportunitats d’ accediri utilitzar ordinadors.
Investigar la perspectiva social de E-learning ens ajudarà a entendre els diferents grups d’ exclusió en línia i quines coses difereixen en funció d’ edat origen ètnic, gènere entre altres.
És per tot això que la universitat ha d’ implicar-se en la societat oferim coneixements a partir de e-learning i investigació sobre l’ impacte social d’ aquest.
Hi ha diversitat demaneres d’ analitzar les perspectives socials :
L’equitat i e-learning
El social no necessariament s’ ha de correspondre en el pla real amb el digital ni en el pla virtual amb el social. Apareixen noves situacions en les quals els subjectes es troben aïllats de la societat de l’ informació Segons Area no es pot reduir l’ alfabetització de la població en la cultura digital al aprenentatge nomésinstrumental de les maquinaries i donar una perspectiva consumista on les les persones només son consumidors d’ Informació i productes digitals que se’ns ofereixen per mitjà de televisions digitals , Internet i telefonia mòbil.

Lifelong lerning

La societat de l’ aprenentatge porta inherent la necessitat continua de formar-se. El nou paradigma pedagògic de l’ educació al llarg de la vida ,tota la societat està
subjecta a un procés permanent d’ aprenentatge . Aquesta nova dimensió posa en joc noves formes , noves implicacions i noves relacions socials.

Empowerment i e-learnig
Poden entendre com Empowerment la delegació en les persones d’ una organització , d’ una relació de diferents cotes de poder. De forma més concreta , es tracta de motivar, impulsar , proporcionarfacilitats i desenvolupar i explotar totes les capacitats d’ alguna persona grup o institució per aconseguir objectius. E tracta de confir-hi.
Motivar per transformar
Idea entesa com buscar més enllà de l’ús pragmàtic de la tecnologia per tal de donar-li una prolongació social.
Subjectes compromesos en xarxa
És necesssari creure en el comprmís dels subjectes per mitjà de pràctiques d’ e-learning.Fer-se persona
Es fa necessari la reflexió sobre els efectes de la societat xarxa i les pràctiques d’ e-learning i en les formes de subjectivitat que aquestes promouen, reprodueixen, fomenten o discuteixen.
L’ alliberament dels subjectes.
L’ e- learning desplaça la fórmula magistral del jo -docent-penso cap a nosaltres-subjectes –pensem .És en aquesta prespectiva en la que poden dir subjecte dee-learnig alliberant les persones d’ antigues fórmules de producció , de pensament i de relació.
Donar valor a la xarxa
Entesa com diu Duart...”com un espai de relació, d’ una comunitat virtual, que actua com a plataforma des de la qual és possible experimentar, viure i explicitar els valors educatius en el marc de la interculturalitat i la societat plural....”

En qualsevol practica d’...