Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1074 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Una de les explicacions que actualment es fan del pensament adolescent són els estudis sobre les característiques del pensament dels novells i dels experts. Explica breument els pressupòsits bàsics d’aquests pensaments.
Pressupòsits bàsics:
|- |La diferència e/n és bàsicament de coneixements i no de processos cognitius bàsics ni capacitats generals de processament. |
|-|Aquesta diferència és tant quantitativa com qualitativa; els experts no solament saben més que els novells, sinó que sobretot tenen els |
| |coneixements organitzats de manera diferent. |
|- |L’expertesa és un efecte de la pràctica acumulada, efecte de l’aprenentatge i, per tant, no hiha factors innats. |
|- |L’expertesa està lligada a àrees específiques de coneixement. |
| |Així, una mateixa persona té graus d’expertesa diferents per a problemes d’un mateix domini. La distinció entre novells i experts permet |
| |d’explicar detalladament quins són elscanvis que sofreix el coneixement mentre es desenvolupa. Aquests fan referència tant a la |
| |reestructuració del contingut declaratiu dels esquemes o conceptes, com a l’automatització i interrelació de les estratègies de coneixement. |
| |Aquests canvis, l’expert no sempre abandona completament la manera de raonar de l’aprenent.|

I permeten la identificació de diferències quantitatives i qualitatives. Diferencies quantitatives:
Expert: En l’àmbit general:Més eficaç, Més eficient. Estratègies de resolució: Anàlisi qualitativa prèvia a la resolució d’una tasca. Anàlisi cap endavant, s’usen les dades conegudes per a buscar la solució correcta. Aplicació d’estratègies agrupades,No hi ha pensament en veu alta. Semblaque no cal prendre decisions mentre es resol el problema. Automatització
Principiant:En l’àmbit general Més errors, Més temps en la resolució. Estratègies de resolució: Inici immediat de la resolució. Anàlisi cap enrere, es parteix de la fita final i després es busquen les dades útils disponibles. Aplicació d’estratègies una per una corresponents a coneixements aïllats.
Diferencies qualitatives:Expert: Categorització dels problemes segons l’estructura conceptual profunda (lleis i conceptes rellevants per a la resolució). Guiatge per a abstraccions conceptuals. Contingut dels coneixements declaratius relacionats entre si. Els esquemes inclouen més contingut procedural (condició-acció). Espai del problema diferent del problema en si. Organització jeràrquica dels coneixements. Consideracióde la causalitat múltiple i integrada.
Principiant:Classificacions segons l’estructura superficial, basada en objectes reals i termes explícits de l’enunciat del problema. Representacions d’objectes reals organitzats en paràmetres reals per por a cometre errors. Conceptes intuïtius o implícits que duen a errors conceptuals. Esquemes sense informació sobre quan s’han d’activar. No hi ha unareconstrucció del significat de la tasca que s’ha de resoldre. Organització sense nivells. Unicausalitat o juxtaposició de causes.
Per tant, per tal d’aconseguir veritables experts a partir d’un canvi conceptual, caldrà que hi hagi unes condicions específiques, com les següents:
|- |L’exposició de l’estudiant a un model explicatiu millor, i ensenyar-li per què és millor.|
|- |La demostració de la superioritat de la teoria nova davant de situacions conflictives (és més eficaç i correcta). |
|- |La presa de consciència de l’estudiant sobre els conceptes nous i aplicacions d’aquests. |

Tanmateix, malgrat el que diu Carey, sembla que entre el novell i...
tracking img