Desigualtat i dones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1703 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Guia1, DESIGUALTAT I DONES

En primer lloc, farem una ressenya del text llegit i seguidament intentarem fer una reflexió sobre les qüestions proposades.
Segons el text que hem llegit de Núria Benach Rovira, utilitzam el nom genèric de "globalització" per referir-nos als canvis que es donen al món en l'actualitat. Ara bé, segons l'autora, cal tenir en compte el factor espaial per tald'entendre de quina manera això succeeix. La dificultat a destriar el que és l'anàlisi i l'objecte d'estudi fa que l'autora abordi el tema a partir de quatre paradoxes: com es pot considerar com a "nou" un concepte tan antic, com la suposada homogeneïtzació suposa a l'hora una diferenciació més gran dels espais, com la connexió amb totes bandes del món pot suposar un major aïllament d'altres llocs i comés d'important especificar a qui ens referim per a l'anàlisi de les qüestions de fluxos i espais.
Benach explica com el concepte de globalització té el seu origen en una publicitat d'American Express dels anys 70 i com, en comptes de ser un concepte innocent, sinó que està lligat al neoliberalisme econòmic. S'ha convertit així més en un objecte que no en una categoria d'anàlisi, fet que provocaconfusions. Alhora, aquesta confusió i el fet que el terme és relativament recent solen accentuar la novetat del concepte. Però no són noves la reorganització geogràfica i els avanços tècnics, fet que remunta la idea de "globalització" a finals del s. XV, car són processos vitals per a l'acumulació del capital. Així doncs, el que avui anomenam globalització fa molts segles que existeix.
D'altrabanda, l'autora explica com la interpretació dels canvis que pateix la humanitat ha donat lloc a dues respostes diferents, aquella que proclama que allò global condiciona allò local i la que de quina manera és allò local que condiciona allò global, emfasitzant la diversitat. Això aboca a fets com que les grans empreses hagin de centrar-se en les diferents cultures locals on pretenen establir-se,en el debilitament de l'estat i reeixida de nacionalismes... Però tampoc no es tracta d'oblidar la globalització, sinó d'una interconnexió entre els diferents aspectes i processos.
Seguidament, el text planteja el fet que la tecnologia del transport ha canviat molt el concepte de distàncies. Avui dia, és molt més fàcil traslladar-se d'un lloc a un altre i, fins i tot, conèixer qualsevol bandadel món sense moure'ns de casa. L'argument, però, de l'autora, se centra en si veritablement aquesta major possibilitat de connexió aboca veritablement a estar més informats, car aquestes possibilitats no són extenses a totes les bandes del món. Segons Benach, hi ha els que emeten i controlen la informació, els que parlen d'ella, els que es mouen enfora del procés i els que reben les conseqüènciessense sortir de casa. Així, aquesta comprensió espaial-temporal no tan sols connecta, sinó que pot arribar a aïllar més aquelles persones que no hi tenen accés. Es poden crear tant guettos com apartheids electrònics-tecnològics. Alhora, l'autora explica com pot arribar a ser inversament proporcional, per exemple, l'ús de l'automòbil, ja que incideix en l'economia d'inversió en el transportpúblic. La comprensió espaial-temporal, doncs, resulta paradoxal segons des d'on es miri, ja que allò que connecta uns pot aïllar més els altres. També remarca com les noves tecnologies han permès que grups de resistència reafirmin la seva diferència.
Finalment, Benach proposa un esquema del geògraf Mike Crang de tres interpretacions de la relació d'allò global i allò local. Primerament, el món com amosaic d'espais, posant èmfasi a les fronteres. Aquesta visió, tot i reconèixer la diferència, tendeix a utilitzar-la com un mecanisme defensiu i fossilitzador, que pot abocar a l'exclusió social. El món com a sistema envida per la visió dels llocs dins un sistema global, a partir de la situació en un context més ampli. El món com a xarxa proposa allò global i allò local com a dues maneres...
tracking img