Despres de la guerra de cuba

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4557 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA

TEMA 9

La Transició Demogràfica

A Espanya, va baixar la taxa de mortalitat, ja que hi havia una menor incidència de les malalties infeccioses per la millora dels serveis de neteja i clavegueram i el control de potabilitat de l’aigua i la higiene dels aliments. A més l’esperança de vida va augmentar al igual que la població. A partir del segle XX es va anar produint un descensde la natalitat a causa de la urbanització i la racionalitat de la planificació familiar.

A Catalunya va disminuir molt la mortalitat, tot hi que també, però menys, la natalitat. L’esperança de vida va augmentar i la població va créixer gràcies a una onada migratòria en la segona dècada del segle XX.

Els Moviments Migratoris

Entre el 1900 i 1930 Espanya va patir moltes migracionsinteriors, on la població es va desplaçar cap als sectors moderns. Madrid, Barcelona, Bilbao i Sevilla van ser les principals zones d’emigració de població rural.

A Catalunya, els immigrants representaven 1 de cada 5 habitants al 1930.

L’emigració a ultramar es va produir ja que l’economia no evolucionava i per la millora del transport marítim. La major part dels emigrants eren joves que anavena l’Amèrica Llatina.

La Intensificació de la urbanització

Es va produir entre la I Guerra Mundial i la crisi del ’29. En general totes les ciutats van créixer, però Madrid i Barcelona van ser les que més. Altres ciutats van créixer gràcies als seus centres industrials o miners. Barcelona va augmentar gràcies a l’agregació de municipis i la construcció de nous habitatges per als immigrants.La Crisi Agrària

L’agricultura espanyola, que es basava en cereals, oliveres i vinya i una ramaderia ovina destinada a la llana, va patir molt les conseqüències de la crisi agrària. La principal causa va ser l’arribada de productes d’agricultura extensiva a Europa, més barats, fàcils de transportar i en grans quantitats, que va provocar la caiguda de beneficis i la protesta de la LligaAgrària, a causa de la reducció de salaris.

A més de la cerealista, la crisi de la viticultura també va estar present. A causa de la fil·loxera provinent de França, moltes hectàrees de vinya van ser destruïdes i va provocar conflictes entre els rabassaires i els propietaris.

L’evolució agrícola

Va millorar gràcies als aranzels i el creixement de la producció. La millora va estar marcadasobretot per:

- Les noves rompudes i la intensificació dels conreus pels fertilitzants, la selecció de llavors...

La introducció de nous conreus destinats a millorar la producció ramadera, i especialització de conreus.

Els cereals van ser el producte principal, i per a l’exportació, vinya, oliveres, cítrics fruiters, i hortalisses. Tot hi això, els cereals produïen un rendiment moltbaix.

L’agricultura catalana augmenta la productivitat i la reducció de la població agrícola va ser més gran. Es va desenvolupar formes avançades d’agricultura, la producció de cereals va augmentar (arròs al delta de l’Ebre) i del sector ramader, boví i porcí. L’oli, les fruites seques les patates i els cítrics van ser per a exportar.

Els Problemes del Camp Espanyol

La principal era ladesigualtat en la propietat de la terra. A les zones latifundistes la població posseïa condicions de vida pròximes a la subsistència. Els minifundis a Galicia permetia garantir la subsistència. Això provocava no obtenir beneficis i feia que els pagesos emigressin.

Per millorar la producció es va fomentar el regadiu i el pla es va ampliar creant-se confederacions hidrogràfiques.

Al segle XX, elproblema principal eren els pagesos sense terra, fins que al 1907 es van repartir milers d’hectàrees entre pagesos.

Canvi Energètic i Avenços Tecnològics

Noves fonts d’energia, l’electricitat i el petroli. Aquesta va permetre la mecanització del procés industrial. El procés d’electrificació es va produir entre el 1880 i el 1914 (públic) i entre el 1914 i 1930 a l’ús industrial.

A...
tracking img