Destilacion simple

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (857 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Destil·lació simple (DS)

EEQ1 Grup B103

23 març 2011

Juán Barredo
Dashiell Obradors
Adrián Gil
Alberto Ferreras

0. DADES DEL PREINFORME

Taula 0.1 – Dades experimentals

1.OBJECTIUS DE LA PRÀCTICA.

* Entendre el funcionament d’una destil·lació simple, oberta i diferencial d’una
mescla de etanol + butanol i la interpretació dels resultats experimentals

* Fer unaintroducció de la caracterització de volatilitats de mescles líquides
complexes

2. DISPOSITIU I PROCEDIMENT EXPERIMENTAL

Figura 1: equip de destil·lació

El dispositiu experimental de lapràctica consta de:

a) Baló de destil·lació 250 mL (calderí)
b) Manta calefactora amb regulador de potència
c) Peça en angle per instalar el termòmetre
d) Refrigerant
e) Colzeper la recollida de condensat
f) Proveta graduada
g) Aïllament tèrmic

El procediment de la pràctica serà el següent:

* Calcular la composició inicial de la mescla (butanol-etanol) perrefractometria
* Posar en marxa la destil·lació prenent la T de la primera gota (inici ebullició) i cada 5 mL fins tenir 95 mL de destil·lat
* Mesurar volum obtingut de destil·lat i deresidu (baló)
* Determinar les composicions del destil·lat i del residu per refractometria

Repetir els punts anteriors tret de l’últim amb la mescla d’alcohols.

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ.Aplicant l’equació número 1, es troben els mols inicials i finals al baló de destil·lació


(1)


Les fraccionsmolars de etanol (x) es calculen a partir de la gràfica 1, on es representa
l’índex de refracció en front de la fracció molar dels patrons preparats

Gràfic 3.1 – Patrons de composició conegudaD’aquest gràfic s’obté l’equació calculada, amb la qual, podem calcular:

Xet,0 = 0.591 Xet,baló= 0.225 Xet,des = 0.657

Llavors, els mols inicials i finals al baló calculats amb...