Detecció de cinturons de seguretat cordats en l’arrencada d’un vehicle

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5086 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DETECCIÓ DE CINTURONS DE SEGURETAT CORDATS EN L’ARRENCADA D’UN VEHICLE

Joan Badia Vilaró NIA: 1216161 Estudi de Viabilitat PROJECTES Bellaterra, 2 de desembre de 2010

1

ÍNDEX
1. 2. Introducció ................................................................................................................ 3 Objecte...................................................................................................................... 3 2.1 Descripció de la solució a tractar ....................................................................... 3 2.2 Perfil d’usuari .................................................................................................... 4 2.3 Objectius............................................................................................................ 4 3. Descripció del sistema a realitzar ............................................................................. 4 3.1 Descripció general ............................................................................................. 4 3.1.1. Implementació del sistema sense desconnexió d’aquest ............................ 5 3.1.2. Implementació del sistema amb opció de desconnexió.............................. 5 3.2 Elecció del nostre mètode .................................................................................. 6 3.3 Recursos ............................................................................................................. 6 3.3.1. Recursos materials ...................................................................................... 7 3.3.2.Recursos de personal .................................................................................. 8 3.4 Avaluació de riscos ............................................................................................ 9 3.5 Organització del projecte ................................................................................. 10 3.5.1. Alternatives............................................................................................... 11 4. Planificació del projecte ......................................................................................... 11 5. Viabilitat ................................................................................................................. 15 5.1 Viabilitat tècnica.............................................................................................. 15 5.2 Viabilitat econòmica ........................................................................................ 16 5.3 Viabilitat General ............................................................................................. 16 5.4 Viabilitat a gran escala ..................................................................................... 17 5.5 Viabilitatdes del punt de vista social .............................................................. 17 6. Conclusions ............................................................................................................ 17 7. Referències ............................................................................................................. 18

2

1. Introducció
No és gens estranytrobar-nos en l’actualitat un vehicle el qual estigui proporcionat d’un sistema de sensors de presència en cada seient i que, a partir d’aquests s’efectuï un avís o no mitjançant senyals acústics o lluminosos si algun ocupant no el porta subjectat correctament. No obstant, el que vol reflectir aquest estudi, és la possibilitat de poder millorar aquest sistema tot introduint-li una petita modificacióal sistema. Aquesta millora es caracteritza en un petit dispositiu que faci que, desconnecti o no, el sistema d’engegada del vehicle, en funció de si els diferents ocupants del vehicle porten el cinturó de seguretat subjectat correctament. La principal motivació de la creació d’aquest estudi de viabilitat no és altra que la de aconseguir un sistema més segur per tal de poder disminuir el volum...