Detección de alumnos nee

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10073 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SEMINARI: DETECCIÓ D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES REFERIDES A LES CAPACITATS DE COMUNICACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, A L’EDUCACIÓ INFANTIL I 1r CICLE DE PRIMÀRIA

DETECCIÓ D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES REFERIDES A LES CAPACITATS DE COMUNICACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL 1r CICLE DE PRIMÀRIA

Seminari curs 2003/04 EOEP PALMA 2

EOEP PALMA 2

SEMINARI: DETECCIÓD’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES REFERIDES A LES CAPACITATS DE COMUNICACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, A L’EDUCACIÓ INFANTIL I 1r CICLE DE PRIMÀRIA

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

DURÁN ORTIZ DE ZÁRATE, Elena - GONAZÁLEZ MOREY, Felipe - IBÁÑEZ PICÓ, Amparo - LUNA LÓPEZ, Aída Luz - PARDO GAMUNDI, Aurèlia - PAYERAS OCHOGAVÍA, Magdalena - PERPIÑÀ FONT, M. Francisca - PICAÑOL LÓPEZ, Margarita - PONS PONS, Núria- TORRES LÓPEZ-BUENO, Josep

-

EOEP PALMA 2

SEMINARI: DETECCIÓ D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES REFERIDES A LES CAPACITATS DE COMUNICACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, A L’EDUCACIÓ INFANTIL I 1r CICLE DE PRIMÀRIA

ÍNDEX Definició de Capacitat Definició de Competència Definició de Destresa Definició d’Habilitat. Capacitat de Comunicació Capacitat de Socialització Justificació de l’instrument dedetecció Instrument de detecció Ítems de la capacitat de Comunicació Ítems de la capacitat de Socialització ANNEXES: o Definicions de Capacitat, Competència, Destresa i Habilitat o Relació de competències bàsiques o Una aproximación psicosocial al estudio de las competencias o Evaluando la competencia social en los niños o Procesos psicológicos que sustentan la competencia social o Comunicación,conducta social e intereses o Evaluación psicopedagógica de las distintas capacidades. o Valoració psicopedagògica de l’alumne/a o Taula Haizea-Llevant o Ítems evolutius de Secadas o Ítems de Brunet-Lezine o Ítems de la Guia Portage o Pauta d’observació d’escola bressol: 0-12 mesos o Pauta d’observació d’escola bressol: 2-3 anys. o Pauta d’observació general Educació Infantil: 5-6 anys. o Nivellde competència curricular de les 3 àrees d’Educació Infantil, elaborat per l’EOEP Palma 2 o Nivell de competència curricular de Llengua, elaborat per l’EOEP Palma 2 o Capacitats mínimes esperades per nivells.

EOEP PALMA 2

SEMINARI: DETECCIÓ D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES REFERIDES A LES CAPACITATS DE COMUNICACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, A L’EDUCACIÓ INFANTIL I 1r CICLE DE PRIMÀRIAINTRODUCCIÓ El present seminari s’emmarca dintre de la formació permanent del professorat, on, cada curs escolar, l’EOEP Palma 2 realitza un seminari de formació sobre temàtiques diferents, sempre consensuades pel grup. Enguany, s’ha vist la necessitat de treballar un instrument de detecció d’alumnes amb necessitats educatives, dirigit a tutors/es, per tal de poder detectar (i prevenir) el mésprimerencament possible, i d’eliminar aquells casos “falsos positius”. En vista de l’amplitud del tema, es va consensuar començar el treball per dues de les cinc grans capacitats que marquen l’evolució dels infants: comunicació i llenguatge, i socialització. Com es veu en el document elaborat, s’ha començat per fer una revisió de la teoria existent, i per definir de manera clara què es una “capacitat”, una“competència”, una “habilitat” i una “destresa”. A continuació, s’ha definit què són i què aspectes inclouen les capacitats de comunicació i llenguatge, i de socialització. El següent pas ha estat fer una recollida exhaustiva dels ítems evolutius que cada capacitat inclou, per después fer un buidatge dels més significatius, que són els que es reflexen a l’instrument de detecció. El recull de totsels ítems també està inclosa en aquest document. Està previst fer la continuació de la feina ja feta, ampliant l’instrument de detecció a les altres capacitats restants.

EOEP PALMA 2

SEMINARI: DETECCIÓ D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES REFERIDES A LES CAPACITATS DE COMUNICACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL, A L’EDUCACIÓ INFANTIL I 1r CICLE DE PRIMÀRIA

DEFINICIÓ DE CAPACITAT Capacitat es pot...
tracking img