Determinaio de proteines

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Conceptes previs:
Les proteïnes són compostos orgànics fets d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal i units perenllaços peptídics entre els grups carboxil i amino de residus adjacents.
Laseqüència d'aminoàcids d'una proteïna és definida per la seqüència d'un gen, que està codificada al codi genètic. Aquest codi està format per 20 aminoàcids.

Materials:
- Àcid nítric concentrat(corrusiu!!!)
- Hidròxid sòdic al 40%
- Sulfat de coure a l’1%
- Albúmina d’ou, gelatina
- Solucions problema (productes alimentaris:
llet).
-Tubs d’assaig i gradeta
-Pinces
-Bunsen
-Vas de precipitatsProcediment:
1. Preparar una solució d’ovoalbúmina en aigua (baixa concentració: 1%; solució patró) i/o de gelatina (també a l’1%).
2. Comprovar que teniu els reactius i el material necessaris.Prova del biuret
1. Posar 2 ml de solució patró d’ovoalbúmina en un tub d’assaig.
2. Afegir 5 ml de solució de NaOH al 40%.
3. Afegir unes gotes de solució de sulfat de coure a l’1%.
4.Observar i anotar el resultat.
5. Aplicar el procediment del biuret a un tub amb 2 ml d’aigua

|Producte |Prova del biuret|
|Ovoalbúmina |Dissolt (=positiu |
|Llet|No dissolt (=negatiu) |
|Un aminoàcid de sal |No dissolt (=negatiu)|

Qüestionari

1. Establiu una comparació entre els resultats obtinguts amb les solucions patró de proteïnes conegudes, el blanc d’aigua i les solucions problema.
Quan elproducte es dissolt bé al ser espòs a la prova del biuret vol dir que dóna positiu, per tant que hi ha presents proteïnes, i si no es dissolt bé vol dir que dóna negatiu, per tant que no hi ha la...
tracking img