Dewey

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (679 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE JOHN DEWEY
L’educació com a reconstrucció d’experiències
1. Introducció.

John Dewey (Burlington, 1859-Nova York, 1952). Context històric (segona mitat del segle XIX-pincipis delXX): Estats Units colonitza nous territoris, es centra més en els problemes de l’home i elegeix la democràcias com a forma de vida i principi educatiu. Aquest clima impregna el pensament i la praxisd’en Dewey.

Mestre d’escola, educador i pensador preocupat pels problemes socials, la política, l’educació i la seva fe en la democràcia. Estava en contra de l’imperialisme y del capitalisme americà.En el moviment filosòfic pertany al pragmatisme, i en l’educació, al moviment progressista.

El text proposat per al comentari correspon al títol “ L’educació com a reconstrucció d’experiències”,de l’obra Democràcia i Educació.

2. Idees principals:

* Teoria del Coneixement a través de l’experiència.
* El mètode del problema.
* Educació per l’acció.

3. Comentari:* El principal concepte relacionat amb la teoria del coneixement de Dewey és el de “experiencia”. L’experiència és per a Dewey una qüestió referencial a l’intercanvi d’un ésser viu amb el seuambient físic i social, i no una qüestió de coneixement. És una constant construcció i reorganizació de l’educació. Per a Dewey, això suposa juntar els procesos educatius i escolars en làmbit delsrocessos socials, és a dir, en el si de la comunitat democràtica.

* L’experiència i el pensament són la mateixa cosa. L’experiència implica un cert grau de reflexivitat i suposa cinc estadis:
*Perplexitat.
* Anticipació per conjetura.
* Revisió cuidadosa.
* Elaboració de la hipótesis.
* Pla d’acció.
Aquesta proposta dóna origen al mètode del problema. Aquí Dewey realitza unaadaptació i simplificació del mètode científic, que aplica al procés d’aprenentatge
* Educació per l’acció: Dewey procura per evitar el concepte rígid, formalista de la ciència.

Per a...
tracking img