Dfbhdrjnjndrtsez

Páginas: 77 (19005 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2010
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Taloustieteiden tiedekunta

MIKÄ MEITÄ MOTIVOI? – CASE JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PALVELUKSESSA TOIMIVAT PERUS- JA LÄHIHOITAJAT, OPETTAJAT SEKÄ ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVAT AKATEEMISET TYÖNTEKIJÄT

Johtaminen, Pro gradu -työ Syyskuu 2005

Laatija: Jarkko Elola

Ohjaaja: yliassistentti Teppo Sintonen

SISÄLLYS

1JOHDANTO............................................................................................................................ 1 2 MOTIVAATIO........................................................................................................................ 4 2.1 Motivaatio käsitteenä........................................................................................................4 2.2Työmotivaatio...................................................................................................................6 2.3 Motivaation vuosisata.......................................................................................................8 2.3.1 Frederick Taylor ja tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet .......................................9 2.3.2 Elton Mayo ja ihmissuhdekoulukunta.....................................................................10 2.3.3 Abraham Maslown tarvehierarkia ...........................................................................11 2.3.4 Douglas McGregor – Teoriat Y ja X .......................................................................13 2.3.5 Frederick Herzbergin kaksifaktoriteoria..................................................................14 2.3.6 VictorVroom – odotusarvoteoria............................................................................15 2.3.7 Yhteenveto...............................................................................................................16 2.4 Motivaatio ja palkitseminen ...........................................................................................16 2.4.1 Ulkoiset motivaatiotekijät.......................................................................................17 2.4.2 Sisäiset motivaatiotekijät.........................................................................................22 2.4.3 Sisäisten ja ulkoisten motivaatiotekijöiden yhdistäminen.......................................23 3KUNTA-ALA........................................................................................................................ 27 3.1 Kunta-alan erityispiirteitä ...............................................................................................27 3.1.2 ”Kunta – ongelmallinen otus markkinatalouden maailmassa”................................27 3.1.3 Julkinen vs. yksityinen sektori ................................................................................283.2 Palkitseminen ja palkkausjärjestelmät kunnissa.............................................................30 3.2.1 Palkkausjärjestelmäuudistus....................................................................................32 3.2.2 Henkilökohtaiseen arviointiin perustuva palkanosa ................................................34 3.2.3 Jyväskylän kaupungin työntekijöiden motivaatio jamotivointi..............................36 4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT ......................................... 37 5 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT.............................................................................. 39 5.1 Tutkimuksen kohde ........................................................................................................39 5.2 Otanta.............................................................................................................................40 5.3 Tutkimuksen suorittaminen ............................................................................................42 5.4 Kyselytutkimus...............................................................................................................43

5.5 Tutkimuksen...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS