Dialisi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (757 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DIALISI
 Què passa quan els ronyons no funcionen (IR)? acumulació de substàncies tóxiques i líquid .......... MORT del pacientSolucions:
1) Diàlisi

2) Trasplantament renal
Definició de diàlisi: Tècnica per depurar la sang (es a dir, eliminar les substàncies tòxiques i l’excés de líquid de l’organisme).  Tipus de diàlisi: a) Diàlisi peritoneal o intracorpòrea (la depuració es fadintre del cos).

b) Hemodiàlisi o diàlisi extracorpórea (la depuració te lloc fora del cos).

Es basa en la difusió o pas de soluts i líquid a través d’una membrana semipermeable.

Els solutses dirigeixen sempre de la zona més concentrada a la menys concentrada fins igualar les concentracions.

a) Diàlisis peritoneal:

Consisteix en utilitzar el peritoneu com a membranasemipermeable entre la sang i el líquid dialitzant.
Fases: 1) Introducció del líquid dialitzant en la cavitat peritoneal a través d’una sonda. 2) Repòs de la solució en la cavitat abdominal.( Durant aquesta faseté lloc l’intercanvi de substàncies entre els vasos de la zona i el líquid situat en la cavitat peritoneal). 3) Extracció del líquid dialitzant de la cavitat peritoneal. Aquest procediment s’ha derepetir varies vegades El pot realitzar el pacient a casa seva.

b) Hemodiàlisi Consisteix en extraure la sang del pacient i fer-la passar per una màquina (“ronyó artificial”) on està eldialitzador. En el dialitzador té lloc l a depuració de la sang. Un cop depurada, torna al pacient.


• • • • • •

Línia sanguínia arterial* Bomba d’heparina Bomba impulsora Filtre anticoàguls DialitzadorLíquid de diàlisi Línia sanguínia venosa

La diàlisi es practica tres cops per setmana. Cada sessió dura de 3 a 4 hores aproximadament. Es realitzen: a) en centres especialitzats b) en les unitatsde diàlisi dels hospitals grans.

 Procediments per accedir a la circulació sanguínia dels pacients: a) Cateterització venosa b) Fístula arteriovenosa

a) Cateterització venosa:
Consisteix...
tracking img