Dibujo tecnico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (324 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tot i que hi ha un embolic amb la nomenclatura de l'escaire i el cartabó seguirem el que ens diu el Centre de Terminologia TERMCAT:

L’escaire designa eines en àmbits diferents que tenen com acaracterística comuna que es tracta d’instruments en forma de triangle rectangle i el cartabó designa a un tipus concret d’escaire i queda definit com l’instrument de dibuix que consisteix en unescaire en forma de triangle isòsceles (té dos costats de la mateixa longitud i l'altre diferent).
Un cop aclarit això, direm que els 3 angles que formen els costats d'un cartabó valen =45º,45º i 90º

I els de l'escaire valen = 30º,60º,90º
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 2
Punts: 1

Amb dos escaire tracem dos línies tal com s'indica a la figura.

L'angle deseparació que tindran les dues línies serà de:
Trieu una resposta.

d. 120º

Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 3
Punts: 1

Per traçar una línia corba utilitzarem:Trieu una resposta.
a. Una plantilla de corbes

Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 4
Punts: 1

El gruix de les línies dels eixos de simetria serà:
Trieu una resposta.b. 0,2 mm discontínues

correcte
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 6
Punts: 1

Relacions cada tipus de línia o cota amb la seva lletra que li correspon al dibuix:

Línies
A=Flexta de la liniea de cota
B = Liniea de cota
C =Linea d'eixos
D =Liniea de contorn
E =Liniea auxiliar de cota
F =Xifra de cota
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question7
Punts: 1

Vols fer un plànol en un full A4. En quin dels següents casos faries servir una escala de reducció?
Trieu una resposta.

d. Per dibuixar una cadira

Correcta
Puntsd'aquesta tramesa: 1/1.
Question 8
Punts: 1

Quin tipus d'escala precisarem per dibuixar una taula en un A1
Trieu una resposta.
a. de reducció

Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.