Diccionario queqchi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 609 (152188 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
JO’ IN KE’ AAMANK CHAQ QANA’ QAYUWA’ KA’ TZ’

“At Qajawal Tz’aqol, B’itol. Chohaawilaq, chohaawab’ ihaq ta xaq. Mohaakanab’ mohaatz’ , eqtaana, at Qaawa’ li wankat sa’ choxaal ut sa’ ruuchich’ och’ , xch’oolat li choxaal, xch’oolat li ruuchich’och’. Chaak’ ehaq chaq qe li qalal qak’ ajol, li quuchileb’chalen naq yooq chi xik li kutan saqenk. Chi saqewq ta, chi hik’ q ta. Chaak’ chaq qe liqachaab’ b’ li qahelookil e’ e il e, b’e. Che’wanq ta sa’ tuqtuukil usilal li tenamit, numtajenaqaq ta li tuqtuukil usilal, ut sahaqeb’ ta li xch’ ooleb’chi junelik; chak’ ta chaq li qachaab’ yu’ e il am ut chi ch’ olch’ ta xaq toowanq. At Qaawa’Hunraqan, ooq Ch’ pil Kaaqulha’ Raxi Kaaqulha’ Ch’ pil Nanawak, i’ , , i’ Raxi Nanawak, B’ ook, Hunahpu, Tepew, Q’ ulkan uq’ Alom, K’ aholom, Ixpiyakok,Ixmukane, Rixa’ Qaawa´ an Saq’ Rixa’ li Kutank Saqenk. Chi saqewq ta, chi e, an hik’ q ta.” (Raatin Poopol Hu). e’

Xtusulal Aatin Sa' Q'eqchi'
Vocabulario Q'eqchi'

Guatemala 2004

K’ ULB’ YOL TWITZ PAXIL IL Academia de Lenguas Mayas de Guatemala -ALMG Xb'eenil Xmolamil K'iila Aatinob'aal'

Prof. Mario Perfecto Tema Bautista Xb'eenil Aj Jolominel Xteepalil Q'eqchi' Lic. Andrés Cuz Mucú

AJK'ANJELEB' SA' XMOLAMIL AATINOB'AAL Q'EQCHI'

Aj Jolominel K'ila K'anjel Gerardo Caal Ixim Aj Tenq' Xjolomil K'ila K'anjel Rolando Choc Tzuy Aj Tz'ilol Rix K'iila K'anjel Fidel Cac Cucul Aj B'eeresinel Xtuminal li Teepalil Q'eqchi' Leonel Pacay Rax

© Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG (2004) Segunda Edición Revisada. Correo Electrónico: almg@terra.com.gt clqeqchi@almg-org Impresoen Guatemala Av. Reforma 3a. Calle, Zona 10, Ciudad Guatemala Teléfonos: 334 13 63, 334 18 50, 334 45 52, 334 45 77.

K’ il Yol Twitz Paxil ulb’
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

Xmolamil Xteepalil aj Q'eqchi'
Comunidad Lingüística Q'eqchi'

Xtusulal Aatin Sa' Q'eqchi'
Vocabulario Q'eqchi'

Guatemala, 2004

XJOLOMIL XMOLAMIL AJ Q'EQCHI' Xb'eenil: Qawa' Andres Cuz Mucú Xkab' :Qawa' Mario Sebastian Caal J. Aj Tz'iib': Qawa' Mario Rolando Cú Cab Aj K'uulanel Tumin: Qawa' Roberto Pacay Xb'een Aj Tenq': Qawa' Orlando Pop Pacay Xkab' Aj Tenq': Eljenaq Rox Aj Tenq: Qana' Maria del Carmen Tiul Quej

XCH'OLOB'ANKIL
Li aatinob’ Q’ aal eqchi’a’ raatinob’ an aaleb’li xk’ laj Q'eqchi' wankeb' ihal sa' xteepal Alta Verapaz, ut naab’ aj wi’nake’ al aatinank re aran Peten, Izabal,K’ iche’ut b’ ayaq sa’li xteepal Belice. A’ aneb’a’ li xpoopolil b’ wi’q’ in ar axal na'aatinamank li Q’ eqchi’xteepal Alta Verapaz: Kob’ Karcha, Chameelk, chi K’ om, Lankin, Las Kaas, an, ajb’ chi Ha’ chi Sek, Pansos, Se’ al, nahuq’ Se’Tint ut Tukuru’ , . Wan chaq k’ chihab’ anaqwan li Xmolamil li Aatinob’ Mayab' re ila aal Watemaal yo chaq chi xk’ uub’ ankil li Xtusulal Aatin sa' Q’ eqchi',aatin a'in ak xpuktasimank jun sut. Laj Q'eqchi' yook chi k'ihank, ut wankatqeb' naab'al li ch'uut nake'k'anjelak chi rix roksinkil ut xk'utb'al li aatinob'aal eb' a'in nake'patz'ok naq t-elq wi' chik li hu, hab'anan xk'eeman reetal naq aajel ru wi' chik rilb'al jun sutaq re xtuqub'ankil ru kiib' oxib' li xch'a'ajkilal. Sa’ xk’ a’ a’ naq li Xmolamil li Aatinob’ Mayab’re Watemaal ut li ab’ an aalXmolamil li Aatinob’ Q’ aal eqchi’xtuqub' wi' chik ru kiib' oxib' li aatin, jo' li xtz'iib'ul, li xtz'iib'ankil jo' chan ru nake'xtaw ru laj Q'eqchi' ut li xjalb'al ru sa' kaxlan aatin. Wan sa’li hu a’ naab’ chi aatin, jo’kok’ aatin ut wan reetalil chan ru in al xk’ al roksinkil. utb’ Chi kama’ xb’ in aanumank xb'aan naq t-ajmanq naq li t-oksinq re tnaw roksinkil li aatin wank sa’li tasal hu a’ tk’in, anjelaq aj wi’chi ru li natz’ ilok rix li aatinob’ re naq t-ril b’ nak’ aal ar anjelak li aatin malaj eb’ li kok’ raqal aatin. Tk’ anjelaq aj wi’ re naq wanq b’ naru xtawb’ li aatin malaj re sa’junaq ar al kutan naq t-uxmanq xyiib’ ankil junaq xhuhul sik’ aal xyaalal aatin sa’li aatinob’ leb’ aal Q’ eqchi’ sa’ka’ , paayil ru aatinob’ maraj jalan chik xk'uub'ankil. aal, Li hu a’ tk’ in ajelaq...
tracking img