Dictadura de primo de rivera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (252 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA

- Implantouse en 1923 como resposta autoritaria ás demandas políticas de amplos sectores da sociedade
- Características: forte poder persoal, limitación daparticipación política e reorganización da sociedade segundo un modelo corporativista.
- Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado prometendo restablecer a orde pública e loitar contra a corrupción. O reinomeouno xefe do goberno e entón suprimiu a constitución, disolveu o parlamento e prohibiu os partidos políticos e os sindicatos.
- Durante a dictadura sucedéronse 2 formas de goberno:- O directorio militar (1923-25) : O dictador o asesoraban militares.
Controlouse a orde pública e acabaronco problema de Marrocos.

- - O directorio civil (1925-30): O Parlamento foi sustituido por unha
-Asemblea Nacional Consultiva
-Impúsose o partido único (A Unión
- Patriótica )inspirado no fascismo
-italiano.

- A ditadura gozou dunha certa popularidade póla súa política de obras públicas e emprego pero endebedouse excesivamente o que sumado a crise de 1929 impediu aviabilidade do rexime.

- Pouco a pouco a oposición republicana (a esquerda, sindicatos e intelectuais) foise organizando e o ditador foi perdendo apoios ata que tuvo que dimitir en xaneiro de 1930

-Entón intentouse retornar o réxime político da Restauración confiando o poder ó xeneral Berenguer e despois ao almirante aznar, pero fracasaron.

- A oposición republicna unificou as súas demandas no...
tracking img