Didáctica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1613 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mapy Garrido, Marta Tkacz
y Míriam Arnau.
Pepa H. DEI

Context.............................................................. Pag 3.
Objectius.............................................................. Pag 3.
Continguts.............................................................. Pag 4-
Metodologia.............................................................. Pag 5 i 6.Material i recursos.................................................. Pag 7.
Criterios i instruments................................................... Pag 7.

CONTEXT:
Treballem a un escoleta de educació infantil. La nostra classe, de 18 mesos té 12 xiquets/es i estan atesos per dos professores (una d'aquestes, de suport). Trobant-nos al primer trimestre, amb la necessitatd’adaptació que això suposa i sota la importància que la escoleta dona a uns hàbits socials que afavorisquen a crear un bon ambient, fomenten la solidaritat i valors de compartir per viure en societat i amb la il·lusió de fer sentir als xiquets com a casa proposem una activitat que nomenem “ Un racó de casa a l'escola”. Crearem un racó format pels mateixos xiquets de classe y n'establirem contacte proper enbenefici dels xiquets i xiquetes amb les seues famílies per informar-les del projecte que tenim previst dur endavant .

OBJECTIUS:
Adaptar l'aula i apropar-la als xiquets i xiquetes donant-li la possibilitat de dur un objecte important per a ell i que li agrade a classe.
Fomentar uns hàbits solidaris en els xiquets.
Establir uns hàbits de cura en els objectes del seu entorn.Estimular els seus sentits gracies als objectes mitjançant la seua observació i el seu estudi.
Aconseguir respectar el material dels demes de la mateixa manera que es respecta el propi.
Apropar l’activitat escolar a casa i a les situacions i experiències de la pròpia vida dels xiquets.
Seguir un aprenentatge natural, tenint en compte els interessos dels propis xiquets que son els queduran els objectes.
Adquirir nou vocabulari.
Propiciar la imaginació i experimentació pròpia del xiquet front a l’objecte conforme a la interacció espontània que te lloc amb aquest.
Interaccionar i apropar la figuera de l'alumne al professor.
Aconseguir establir uns vincles d’unió entre els xiquets de classe mitjançant el joc.
Guiar al xiquet per tal d’extraure el màxim partit al'aprenentatge que rep mitjançant la seua experiència amb l’objecte.

CONTINGUTS:
Adherits en el decret 37, l’aplicació de la LOE a la comunitat valenciana tractem els seguents aspectes en la nostra proposta educativa:

Àrea de coneixement de si mateixa i autonomia personal.
>Bloc 1: coneixement del propi cos i construcció de la imatge personal.
Situacions posturals.Coneixement i desenvolupament dels sentits.
Estimulació dels sentits.
Adquisició de coneixements, hàbits i actituds de creixement i desenvolupament personal.
>Bloc 2: El joc i el moviment.
Desenvolupament del joc social i individual.
Joc esponteni i joc dirigit.
Jocs amb material.

Àrea del medi físic, natural, social i cultural.
>Bloc 1: medi físic.
Propietatselementals del objectes.
Exploració dels objectes.
Experimentació atraves dels sentits.
Descobriments dels objectes en el espai.
>Bloc 3: La cultura i la vida en societat
les primeres organitzacions socials: la família, la escola i la casa.

Àrea del llenguatge: comunicació i representació:
>Bloc 1: les llengües i els habitants:
L’ús de la llengua oral per acomunicar-se.
Desenvolupament progressiu de conceptes i vocabulari lligats a l’adquisició dels coneixements.
L’aplicació i l’ús adequat de normes bàsiques de convivència.
>Bloc 7: el llenguatge corporal.
Descobriment de les possibilitats del cos.
Descobriment de l’espai a partir dels desplaçaments amb moviments diversos.

METODOLOGIA
Cada xiquet/a de la classe en durà un...
tracking img