Diferència entre les calderes de combustió i condensació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1103 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Diferència entre les calderes de condensació i combustió
Caldera de condensació.
Una Caldera de condensació és un artefacte que produeix aigua calenta a baixa temperatura 40-60°C, amb un alt rendiment (110%PCI) i baixes emissions de CO2 i NOx.
Les calderes de condensació estan basades en l'aprofitament de la calor de condensació dels fums de la combustió. Aquesta tecnologia aprofita el vapord'aigua que es produeix en els gasos de combustió i ho retorna en estat líquid.
Amb una caldera clàssica de tipus atmosfèric, una part no menyspreable de la calor latent és evacuada pels fums, el que implica una temperatura molt elevada dels productes de combustió de l'ordre de 150°C. La utilització d'una caldera de condensació permet recuperar una part molt gran d'aquesta calor latent i aquestarecuperació de l'energia redueix considerablement la temperatura dels gasos de combustió per a retornar-li valors de l'ordre de 65°C limitant així les emissions de gas contaminants.
En comparació de les calderes convencionals, gràcies a aquesta tecnologia s'aconsegueix un estalvi de fins al 30% en el consum d'energia i es redueixen, fins a en un 70%, les emissions d'òxid de nitrogen (NOx) i diòxidde carboni (CO2).
Com funcionen les calderes de condensació
El procés de condensació és un canvi de fase d'una substància de l'estat gasós (vapor) a l'estat líquid. Aquest canvi de fase genera una certa quantitat d'energia "calor latent". El pas de gas a líquid depèn, entre altres factors, de la pressió i de la temperatura. La condensació, a una temperatura donada, comporta un alliberamentd'energia, així l'estat líquid és més favorable des del punt de vista energètic.
Diferents tipus d’ instal·lació

Calefacción y Agua Caliente Sanitaria. Instalación de calefacción con caldera de condensación.
La caldera de condensació és un producte indicat per a qualsevol tipus d'instal·lació per a calefacció i/o aigua calenta sanitària, independentment de la temperatura de treball, tipusd'emissors, etc. En qualsevol cas, el confort obtingut gràcies als marges de regulació, l'estalvi d'energia (rendiment superior al 99 %) sempre seran molt superiors als de les calderes amb generador de combustió tradicional i, per descomptat, l'emissió d'elements contaminants a l'atmosfera molt menor. Són perfectes per a la llar ja que són molt silencioses, amb uns nivells sonors inferiors a lareglamentació acústica. Equipades amb un cremador que modula la seva potència de calefacció, s'adapta a les seves necessitats. Amb servei només de calefacció, és a dir, servei simple, ocupen un espai mínim i es poden instal·len en qualsevol estada (cuina, sala d'aigua, armaris...)
[pic]

Caldera doméstica.

Un escalfador d'aigua és un dispositiu termodinàmic que utilitza energia per a elevar latemperatura de l'aigua. Entre els usos domèstics i comercials de l'aigua calenta estan la neteja, les dutxes, per a cuinar o la calefacció. A nivell industrial els usos són molt variats tant per a l'aigua calenta com per al vapor d'aigua.
Els tipus de escalfador d'aigua més coneguts són:
• escalfador de punt.
• escalfador de passada (sense tanc)
• escalfador d'acumulació.
• caldera (per arecirculació).

El tipus d’ escalfadors i el tipus de combustible a seleccionar depèn de molts factors com la temperatura de l'aigua que es desitja arribar a, disponibilitat local del combustible, cost de manteniment, cost del combustible, espai físic utilitzable, cabal instantani requerit, clima local, i cost del escalfador.

[pic]

Escalfador de pas a gas.

Tipus de calderes de CondensacióLes calderes de condensació poden ser de diferents tipus segons continguin el sistema de refredament dels productes de combustió (el condensador) integrat en la caldera o separat d' ella. Amb la finalitat d'explotar la calor latent del vapor d'aigua contingut en els gasos de combustió, aquests últims han de ser refredats fins a una temperatura per sota del punt de rosada. L'augment de la...
tracking img