Diferencies entre homes i dones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1752 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DIFERENCIES ENTRE HOMES I DONES

Tot seguit s’exposarà una síntesi de les reflexions de les dones empresàries entrevistades, per tal de conèixer la seva opinió pel que fa a les diferències entre homes i dones en el món empresarial.

Les reflexions de les entrevistades s’han agrupat en els temes següents de forma esquemàtica: respecte; visibilitat i reconeixement; conciliació personal,professional i familiar; i finalment característiques específiques. Aquestes reflexions s’il·lustren amb cites textuals de les entrevistades extretes mitjançant l’anàlisi del discurs.

Respecte:

Una de les opinions que s’han donat amb més freqüència per part de les entrevistades, va lligada a la necessitat que tenen les dones en demostrar les seves capacitats constantment i davant de tothom, doncsmoltes vegades es considera que estan en lloc directiu pel fet de ser dones, ja que ara toca parlar de la igualtat
Així doncs, pel que fa als homes, a la inversa de les dones, segons algunes de les entrevistades, consideren que no els cal demostrar ni les seves habilitats ni capacitats, i pel sol fet de ser homes, ja el tenen el respecte guanyat, que aconsegueixen de forma immediata.
“Unadona empresària sempre ha de raonar el fet de ser-ho, i sinó la miren com la nena que ha heretat l’empresa...”
“Necessiten una lluita constant, dia a dia, per mostrar que valen per ocupar el lloc”
“Una dona pel fet de ser empresària sempre ha de demostrar les seves capacitats per estar al cap davant de l’empresa dia a dia, i fer front als possibles comentaris burlescos de la resta, per tald’aconseguir el respecte que es mereix, i que un home ho aconseguiria senzillament amb un cop de puny sobre la taula”
“El cop de puny és la política de la por.”

En les diferents entrevistes, queda palès que les dones cada vegada més, i sobretot les més joves, tenen més confiança en elles mateixes. Ara bé sempre queda el regust d’haver de demostrar el que vals. És l’exemple de les paraules d’unaempresària experimentada i que ha estat en diferents sectors, entre altres.
“Si ets empresària, els homes que tens treballant amb tu només et respectaran si tu en saps més que ells”.
“En molts consells d’administració hi ha moltes dones “florero” amb tot això de la igualtat.”
“El que passa és que crec que sóc molt professional amb el que faig, i puc manar perfectament, perquè jo sé del que faig. Ami ningú em pot dir el que tinc que fer. Jo sé perfectament perquè sóc la que dissenya tota la producció, tots els processos i tot, i amb això és amb l’únic que em guanyo molt el respecte a nivell de producció.”

També en el discurs veiem com les dones tenen una manera diferent per guanyar-se el respecte, apart de l’alt grau de professionalitat i coneixement que tenen. Hi ha la creença o opinióde que les dones aconsegueixen aquest desitjat respecte mitjançant el diàleg.
“Aquestes emocions també fan que triïs un camí més llarg per arribar al mateix lloc, però això aporta un valor afegit i intangible.”
“El camí de guanyar-se el respecte és més llarg, potser un cop de puny d’un home és més acceptat que... o potser nosaltres no faríem el cop de puny, i conversaríem més, però també es tardamés. (...) ens guanyem el respecte, i ens el podem guanyar tant o més una dona que un home, però tenim estils diferents.”

Visibilitat i reconeixement:

Un altre punt de vista de les empresàries entrevistades recau sobre la visibilitat.
És un tema que no és gens fàcil, ja que suposa un esforç afegit per a les dones que a més de l’afany per fer el treball ben fet, sobretot en els casos enque és una feina molt personal, aquestes han de fer un esforç encara més gran per tal de donar-se a conèixer i donar a conèixer la seva tasca, tal com s’observa a continuació.
“Jo em faig visible perquè faig el possible per fer-ho, (...) les dones solen dotar de petits detalls els llocs de treball (...) només que hi hagi un cendrer amb caramels dins, ja et dona una pista de que allà hi ha...
tracking img