Dimensionado de una planta de codigestión anaerobia para la producción de biogás

Páginas: 3 (540 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2011
MÀSTER EN ENGINYERIA I GESTIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA DE CODIGESTIÓ ANAERÒBIA PER A LA PRODUCCIÓ DE BIOGÀS

JORDI HINOJOSA ANTONI GONZÁLEZ XAVIER VILAJOANA

Juny2010

INTRODUCCIÓ La descomposició anaeròbia (en absència total d’oxigen o nitrats) de la matèria orgànica produeix un gas combustible. Aquest gas conté una alta proporció en metà (CH4 enconcentració superior al 60 % en el gas), amb una potència calorífica inferior de l‘ordre de 5.500 kcal/m3, i es designa usualment com a biogàs. Tot procés de digestió anaeròbia comporta unaeliminació/depuració de la càrrega orgànica i la producció d’aquest gas. Les instal·lacions especialment dissenyades per optimitzar aquest procés s’anomenen “digestors de metà”, “plantes de biogàs” o simplement“reactors anaerobis”. Concretament, la codigestió anaeròbia consisteix en el tractament conjunt de residus orgànics diferents, amb l’objectiu de: - Aprofitar la complementarietat de les composicions per apermetre perfils de procés més eficaços. - Compartir instal·lacions de tractament. - Unificar metodologies de gestió. - Esmorteir les variacions temporals en composició i producció de cada residu perseparat. - Reduir costos d’inversió i explotació. La velocitat a la qual es produeix la descomposició, i la consegüent producció de gas, depèn del tipus de residu, la seva composició, la temperatura i eldisseny del reactor utilitzat.

CAS PRÀCTIC Dimensionament d’una planta de codigestió anaeròbia per a la producció de biogàs a partir d’una mescla de residus ramaders i d’indústries agràries.Tipo de residuo Intestinos + contenidos Lodos de depuración con grasa Harinas de carne Lodos residuales Purines de cerdo Purines de bovino Lodos de flotación Fruta podrida

Sólidos volátiles (SV)(g/kg) 175 155 725 35 34 90 101 110

Go (m3 biogás/ kg SV) 0.60 0.71 0.45 0.56 0.53 0.30 0.57 0.55

Nitrógeno total (g N/kg) 8.0 5.0 90.0 1.5 4.0 4.0 2.0 0.3

Caudal

(Ton/año) 510.0 1,020.0...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Digestión anaerobia. producción biogas
  • Biodigestor, Tecnologia Limpia Para La Produccion De Biogas.
  • Plantas anaerobias
  • PLANTA DE PRODUCCION DE JABON PARA LAVAR Y PARA ASEO
  • Planta Biogas
  • Planta De Biogas
  • produccion de biogas
  • PRODUCCION DE BIOGAS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS