Dinamiques de grup pac 2 uoc

Páginas: 7 (1617 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
PREGUNTES QUE CAL RESPONDRE A L´INFORME
SOBRE EL DEBAT DE LA PAC 2:

1- Descriu el tipus de grup/s del que heu partit per fer el debat (extensió màxima ½ cara full).

El tipus de grup amb el que he participat ha sigut el grup 1, compost per 20 persones que defensaven els projectes de llengües estrangeres, grup A i de educació física, grup B. El grup es basant homogeni, compost d’homes idones. Jo, entre d’altres companys, defensava el projecte d’educació física, grup B.

Al espai de grups de treball de l’assignatura sen's va habilitar un espai al grup B, on vam fer propostes i pluja d’idees per a com enfocar i en què basar-nos al projecte, es va redactar i elaborar, es van planificar activitats i es va enviar. Per altra banda, els documents que s’anaven elaborant s’anaven deixantal espai de fitxers per tenir lliure accés.

2- Descriu el tipus de lideratge que s’ha donat. Descriu l’estil i característiques, també el moment d'actuació. Descriu les conseqüències per al desenvolupament del grup/s. Enumera i explica l’emergència d’alguns rols específics durant el debat.
(extensió màxima: 1 cara de full)

Durant la participació del grup, podrem dir que s’ha donat moltacohesió grupal a l’hora de realitzar la tasca comuna, elaborant un projecte d’educació física per a què el subvencionessin complint uns requisits i uns valors adequats per posar-los en pràctica a l’escola.
El poder potencial de les diferents persones del grup han fet que s’estableixin iniciatives de treball que han anat influenciat als demés de manera natural.

Donat que no hem tingut laparticipació d’un tutor en el grup de treball ni al debat, el grup mateix ha anat elaborant i decidint la manera de realitzar l’encàrrec. En aquesta tasca han sorgit persones les quals han anat proposant la manera de fer, en que basar-se primerament i poc a poc ajuntar informació de cadascun dels participants. Mitjançant una pluja d’idees, varies persones van arreplegar els punts importants ques’anaven dient i es va elaborar un document on es van anar aportant mes objectius, dinàmiques a fer per assolir els objectius i metodologies adients.

S’ha treballat basant-nos en un fot treball en equip, amb bastant implicació, amb col·laboració d’uns amb els altres.

En un inici hi ha hagut algunes persones que han formulat línies de treball i han exposat una organització que el grup, després, hareforçat i ens hem posat a enllestir-ho. Al anar aportant punts de vista s’han analitzar i arreplegat i al tenir-ho en varis documents se li ha acabat de donar el format adient per la seva presentació.

Tota comunicació ha sigut entre el grup (bidireccional) i el poder de lideratge en alguns moments ha anat canviant de persones, depenent del curs de l’elaboració del projecte.

Moltes persones delgrup han assolit un rol positiu, adaptant-se al que anava marcant el grup a mida que anàvem avançant. No s’han pogut apreciar rivalitats ni radicalismes entre els components del grups que han anat prenen iniciatives. Hi ha hagut persones que han aportat informació, altres que la han elaborat i organitzat i d’altres que li han acabat de donar forma. Hi ha hagut persones que s’han quedat més almarge en quant prendre iniciatives o proposar noves maneres de fer, simplement s’han anat enganxant al que la majoria o els més “líders” han anat dient i proposant.

3- Descriu el clima del debat: qualitat de les relacions interpersonals, actituds compartides, participació i proximitat dels membres, micropolítiques, etc (extensió màxima 1 cara full).

El clima, tant del espai de grup del grup B(educació física) com del debat (grup 1) ha sigut bastant bo, tranquil, amb bona harmonia, cooperatiu.

Al estar estudiant a la universitat oberta, podríem pressuposar que els estudiants que han participat pertanyen a una mateixa cultura, per lo tant, podrien estar capacitats d’una mateixa o propera manera de fer i de comunicar-se al establir un debat o un treball comú en elaborar un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac 2 uoc economia
  • Educacio especial pac 2 uoc
  • pac uoc
  • Metodes pac 2 uoc
  • Dinamiques de grup
  • Politiques pac 2, uoc
  • Orientacio professional pac 2, uoc
  • Analisis de casos pac 2 uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS