Dins el ventre dels estats

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (280 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La cançó Dins el ventre dels estats la podem dividir en tres estrofes i una tornada.
La primera estrofa engloba del principi fins al vers 20. La varietatdialectal que s’utilitza és el valencià i es dedueix ja que utilitza com a demostratiu açò i eixos.
Del vers 21 al 32 hi ha la tornada escrita en dialecte central. Hopodem saber ja que trobem característiques com l’ús generalitzat de pronoms febles i de l’article literari.
La segona estrofa va des del vers 33 al 53. Lavarietat dialectal utilitzada és el Balear. Es dedueix perquè utilitza l’article salat al llarg de tota l’estrofa, perquè fa servir ca, que és un terme característicdel balear i per últim perquè en la paraula memori elideix la vocal neutra.
La tercera estrofa va des del vers 54 al 74. Està escrita en la varietatrossellonesa. Es pot saber ja que els verbs en la 1a persona del present indicatiu tenen desinència [i] com parli i perquè conserva la conjunció mes alhora de dir però.El contingut de la cançó es relaciona amb el context sociolingüístic que pateix el català i els seus dialectes. Es mostra la pressió que exerceix el castellà,com a llengua oficial als dialectes del català, que es una llengua regional, també, el futur procés de diglòssia que pot acabar patint el valencià i altresdialectes dins el seu territori i els conflictes interns que pateixen els dialectes d’una llengua. També manifesta la lluita dels propis dialectes ja que són menyspreatsper llengües majoritàries. Al llarg de tota la cançó es percep una denuncia envers a l’estandardització del català ja que cada dialecte esta orgullós de si mateix.