Direccion de empresas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1611 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1. Introducció al procés estratègic

Assignatura: Direcció estratègica Titulació: Grau en ADE

1

Tema 1. Introducció al procés estratègic

ÍNDEX
1.1. Origen de la direcció estratègica i actitud estratègica 1.2. Estratègia: definició i components 1.3. El procés de direcció estratègica 1.4. Nivells d’estratègia i unitats estratègiques de negoci

BIBLIOGRAFIA
Guerras, L.A. i Navas, J.E.(2007): La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones, Thompson-Cívitas, Madrid, 4a edició. Cap 1. Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. (2006): Dirección Estratégica, Prentice Hall, Madrid, 7a edició. Cap 1.

2

1.1. Origen de la direcció estratègica i de l'actitud estratègica
La direcció estratègica és el paradigma (i sinònim) actual de la direcció d’empreses.
Etapes en eldesenvolupament de la direcció estratègica

4.Direcció estratègica
Crear el futur

3. Planificació orientada cap a l’exterior
Anàlisi dinàmica Anàlisi estàtica
Pensar estratègicament

2. Planificació basada en pronòstics
Predir el futur

1. Planificació financera
Complir el pressupost actual
Guerras i Navas, 2007:62

3

1.1. Origen de la direcció estratègica i de l'actitud estratègica
LA DIRECCIÓESTRATÈGICA COM A MATÈRIA D’ESTUDI Anys 1960

Anys 60/70

Matèria d’estudi a Harvard Planificació estratègica Processos d'adaptació (Quinn) Posicionament en el mercat (Porter) Teoria basada en els recursos (Hamel, Prahalad) Les organitzacions com un organisme viu (Eisenhardt, Stacey)

Què faries si fóra CEO? Enfocament sistematitzat i analític Complexitat i incertesa. Influència de l’experiència,política, cultura i història Forces competitives (5 forces) i posicionament Recursos únics, competències bàsiques

Anys 1980 Anys 1980 Anys 1980 Anys 1990

Innovació per a ocupar-se del canvi

Johnson, Scholes, Whittington, 2006:20-22

4

1.1. Origen de la direcció estratègica i de l'actitud estratègica

Actitud estratègica
Resposta a l’increment en la turbulència de l’entorn
u u

Entorn estable ieficiència Entorn turbulent i eficàcia

Característiques:
u u u u u

Extravertida Activa i voluntarista Anticipadora Oberta al canvi Crítica

5

1.2. Estratègia: definició i components

Orígens:  Etimològic  “STRATEGOS”: general al comandament d'un exèrcit  Segle V aC:  Tsun Tzu: “L’art de la guerra”  1944: aplicació econòmica i acadèmica  Economía de la Empresa: Enfoque Amplio (Andrews, 1962;Chandler, 1962; Ansoff, 1976) Definició: “L’estratègia empresarial explicita els objectius generals de l’empresa i els cursos d'acció fonamentals, d'acord amb els mitjans actuals i potencials de l’empresa, a fi d’aconseguir la inserció òptima d’aquesta amb el medi socioeconòmic” (Renau, 1985)

6

Múltiples enfocaments, múltiples definicions d’estratègia

L’estratègia és el patró dels principalsobjectius, propòsits o metes i les polítiques o plans essencials per a aconseguir-los, establerts de manera que definisquen en quina classe de negoci està o vol estar l’empresa i quina classe d’empresa és o vol ser (Andrews, 1965) L’estratègia és un concepte multidimensional que abraça totes les activitats crítiques de l’empresa, i li proporciona un sentit d'unitat, direcció i propòsit, a bandade facilitar-li els canvis necessaris induïts per l’entorn (Hax i Majluf, 1997) L’estratègia no solament tracta de donar una resposta al canvi de l’entorn sinó que també tracta de modelar l’entorn a favor seu (Porter, 1987) Perquè hi haja estratègia, en sentit estricte, cal que hi haja altres empreses (o agents) que competisquen pels recursos, pels clients o per la rendibilitat i l’èxit (Rumelt,1994) El millor indicador de l’èxit d'una estratègia és que obté una rendibilitat superior a la dels competidors (Guerras i Navas, 2007)

L’estratègia és la direcció i l’abast d'una organització a llarg termini, que permet aconseguir avantatges per a l’organització a través de la seua configuració de recursos en un entorn canviant, per fer front a les necessitarts dels mercats i satisfer les...
tracking img