Direcciones sobre mapas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1053 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Bienvenidos al Ministerio de Agricultura ,Pesca y Alimentación

www.mapa.es/

Google Maps

maps.google.es/

mapa, carreteras, callejero, itinerarios, mapa España, Guía ...

www.viamichelin.es/

Mapa de España, Cartografia, Gps, Imagen de satelite

www.dices.net/mapas/

Mapas, rutas, callejeros, carreteras, restaurantes, itinerarios en ...www.guiacampsa.com/gcampsa/Ruta/Mapa/Mapa/Fmapa.aspx

Mapa-callejeros

www.callejeando.com/Mapa/

Mapes

www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm

Guia de carrers de Catalunya  [pic]
[pic] http://mercuri.icc.cat/website/mob_nf/mob1/mob2/inici2.htm

Mapes interactius  [pic]
[pic] http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm

[pic]
[pic]

Guia de carrers de Catalunya  [pic][pic] http://mercuri.icc.cat/website/mob_nf/mob1/mob2/inici2.htm

Localitzador de tots els carrers de Catalunya sobre un plànol o sobre una fotografia aèria. La cerca es fa per comarques, municipis i nom i número de carrer. Al mapa es poden incorporar serveis com: consells comarcals, centres d'ensenyament, biblioteques, telecentres...

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

[pic]

Mapes interactius  [pic][pic] http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm

Jocs interactius per aprendre geografia de Catalunya (comarques, capitals, relleu, rius...). Hi ha diferents nivells i es pot treballar en 4 llengües.

Alonso, E.

[pic]

VISSIR  [pic][pic]
[pic] http://www.icc.cat/vissir/

Visor de mapes topogràfics (1:5000, 1:10000, 1:50000, 1:250000), ortofotoimatge (1:5000, 1:25000), satèl·lit(1:250000) i geològics (1:50000, 1:250000) de Catalunya. Permet la cerca per topònim i la descàrrega d'arxius en diferents formats.

Institut Cartogràfic de Catalunya

[pic]

Editor de comarques  [pic]
[pic] http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/editor_comarca/index.htm

Aplicació cartogràfica per a la confecció de mapes temàtics a partir de mapes físics comarcals. Permet la creacióde mapes supracomarcals o d'una sola comarca. Es pot incorporar i editar tot tipus d'informació: text, icones, rosa dels vents... El resultat es pot imprimir i capturar.

edu365.cat - Departament d'Educació

[pic]

Hipermapa - Atles electrònic de Catalunya  [pic]
[pic] http://hipermapa.ptop.gencat.net/hipermapa/client/200504/
baseaea_high.html

Aplicació cartogràfica dinàmica que permetla consulta d'informació per capes dels principals serveis, la dinàmica socioeconòmica i la planificació territorial.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

[pic]

Toponímia de Catalunya  [pic][pic]
[pic] http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/
nomenclator/index.jsp

El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya és una obra querecull uns 40.000 topònims oficialitzats. Conté cartografia del municipi i un índex toponímic format per una llista alfabètica de topònims amb les dades de tipologia i localització.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

[pic]

Institut Cartogràfic de Catalunya  [pic][pic]
[pic] http://www.icc.es/

Institució encarregada de l'elaboració, reproducció i difusió de treballscartogràfics, permet la descàrrega de sèries publicades (ortofotoimatge, mapa topogràfic...) i la consulta interactiva de diferents aplicacions.

Institut Cartogràfic de Catalunya

[pic]

Mapes de Catalunya  [pic]
[pic] http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Mapes/CAT/ESTCATMAP.htm

Aplicació cartogràfica que representa gràficament dades de relleu, ciutats, carreteres, economia, usos delsòl...

edu365.cat - Departament d'Educació

[pic]

Sial a l'escola  [pic][pic][pic]
[pic] http://www.gencat.net/sial/escola/escola.htm

Jocs i mapes per conèixer les comarques de Catalunya.

Direcció General d'Administració Local

[pic]

Comarques de Catalunya  [pic][pic]
[pic] http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/comarques.zip

Mapes de les comarques de Catalunya on...
tracking img