Discrus del mètode

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (937 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA PRIORITAT DE LA RAÓ

La idea principal d’aquest text és la raó, que la defineix com el únic coneixement humà. Tot alló que no és evident no pot ser verdader, perqué no hi ha res enl’intel•lecte que abans no haja estat en el sentit. Les idees més clares que nosaltres tinguem procedeixen de la raó, perqué els sentits ens enganyen i ens fan veure coses que no són del tot certes. La raó ens ajudaa decidir el que és convenient i el que no. A traves del dubte descartem alló que és fals i ens quedem en la veritat. No precipitarse en pendre decisions ràpides i no admitir res que no siga unadecisió clara i fiable. No creure en els somnis , ja que estos poden ser no certs perqué no estem utilitzant la raó. El problema que planteja és el dubte, és a dir, com saber el que és verdader i el que ésfals, els enganys que asó ens pot produir i conduirnos per el camí equivocat. Precipitarnos en les nostres decisions, per exemple tu observes a una persona i veus que que li ha pasat alguna cosa irespón de una manera determinada, despres a tu et pasa el mateix per no tens que respodre igual que ella, és a dir, no tens que fiarte del que hajes vist, sinò que tens que utilitzar la raó per a saberquina és la resposta que a tu més et convé. Aquest és el problema fer les accions equivocades i dubtar sobre les coses i així i tot enganyarte, per aixó Descartes volia fer un mètode que solucionaraaquest problema.

Algunes de les paraules filosòfiques que he trobat són :
• DUBTE : instrument per arribar a la veritat i construir una filosofia.

• VERTADER : tot allò fiable i cert, quearribes mitjançant els dubtes.

• SENTITS : no percibim els objectes del exterior, sinò que deduim els fenomens.

Aquesta tros pertany a la segona i tercera part del llibre, perqué en la segona partés on aplica el dubte métodic i en la tercera comença a dudar de tot, perqué vol crear una moral provisional per a poder fer millor la seua vida. Aques tros pertany a la obra Discurs del mètode...
tracking img