Dislexia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (340 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aquest treball ens ha servit per arribar a entendre d’una manera més especifica i concreta la malaltia de la dislexia.

Principalment la visió que teniem sobre aquest trastorn es que era unamalaltia no molt greu, que ja estaba solucionada i que les persones que la sofrien actualment no tenien que patir per la seva possible solución.

Pero un cop analitzat aquest trastorn ens hemdonat compte de que es una malaltia molt vigent encara actualment. Que sobretot afecta als nens quan començen aprendre a escriure, a llegir ,deletrejar i a parlar.

Hi ha molts tipus dedislèxies que afecten a cada persona d’una manera diferent, hi han de més lleus a més greus, això vol dir que, el tractament no es el mateix per a tothom sinò que varia segons les causes i els símtomesque pateixi cadascú.

També hem averiguat que aquesta enfermetat no està solucionada, i que els tractaments que es donen a partir del diagnòstic de cada persona, pot arribar-hi ajudar alpacient i a tindre una gran millora, pero si la dislèxia en aquest cas es molt greu es molt difícil el seu tractament, encara que s’han estudiat formes de terapies, inclòs de medicaments.

Tampoces sap ben bè on afecta la malaltia de la dislèxia al Cervell. Hi han determinades zones on es poden veure algunes alteraciones alhora de parlar, llegir, escriure, etc. Però no es sap a onafecta la parla, a on afecta el llegir i a on afecta el escriure…

I finament, senyalar que aquest treball ens ha ajudat a entendre molt millor un trastorn del qual pensavem que era del tot simple,i que es tot lo contrari, es una malaltia molt complexa, que afecta a molt nens sobretot en l’etapa escolar i que al principi costa molt de veure que sofreix-hi dislèxia, perque el primer quepoden pensar es que es un nen que pugui tener alguna discapacitat intel·lectual, física o psíquica. Que actualment es sap que les persones dislèxiques no sobreixen cap discapacitació d’aquestes.
tracking img