Documento interés

Páginas: 2 (346 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2010
1. En el vídeo es tracta el tema del Desenvolupament de la personalitat i de la conducta. Està destinat als pares i mares com una guia d’ajuda per entendre certs conceptes i poder plantejar formesd’educar per afavorir un millor desenvolupament de l’infant.
En la visualització se’ns defineixen conceptes com la personalitat, el temperament i el caràcter.
La personalitat la defineixencom un conjunt de qualitats psicofísiques i l amanera de reaccionar davant l’ambient que cada persona té. Engloba tota l’estructura psicològica de l’individu i es manifesta en la forma de pensar,expressar-se, relacionar-se, les actituds i la forma de veure la vida.
La personalitat futura del nen serà el resultat del temperament més les accions educatives dels adults.
Hem de tenirpresent que l’individu és un conjunt, actua de forma global i integrada. El comportament de l’individu, la seva actuació, és el que reflecteix la seva personalitat. El conjunt d’atributs queconstitueixen tota personalitat es divideixen en tres grups (els processos cognitius, els conatius i els emocionals).
La personalitat és un constructe complex de caràcter molt general. És a dir, lapersonalitat pot entendre’s com una organització més o menys estable i duradora del caràcter, el temperament, l’intel·lecte i el físic d’una persona, que determina la seva adaptació única a l’ambient.Es defineix el temperament com la forma característica que la persona té per a reaccionar a l’ambient. Quan parlem d’adjectius com audaç, nerviós, inquiet, excitable, temorós, etc. ens estemreferint al temperament. En el marc de l’estudi de les diferències individuals, el temperament ocupa un lloc preeminent, ja que ens facilita la comprensió de les diferències quant a l’edat, l’àmbit clínic ila seva determinació biològica i consistència comportamental.
Podem dir que el temperament reuneix en el seu interior un conjunt de trets que fan referència a les caracterísitques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • documento de interés
  • documento de interes
  • Documentos Tasa De Inter S
  • documentos inter exchange
  • Documentos Tasa De Inter S
  • DOCUMENTOS DE INTERES GINA
  • Documentos De Interes
  • Documentos de interes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS